ดูดวงความสำเร็จในชีวิต ด้วยเส้นอิทธิพลเกิดจากเส้นอาทิตย์

เส้นอาทิตย์เป็นเส้นวาสนาเส้นที่ดีที่สุดเส้นหนึ่ง ทางด้านชื่อเสียงการเงิน ความร่ำรวย และความสำเร็จทั่วไป ถ้าเป็นเส้นที่เกิดเดี่ยว ๆ ก็มีความหมายที่ดี แต่ถ้ามีเส้นแตกออกเป็นเส้นอิทธิพล ก็จะนำความสำเร็จได้มากขึ้น

ความหมายตามลายเส้น

หมายเลข ๑-๑

เป็นเส้นอาทิตย์ที่สวยงามมาก ขึ้นตรงจากฐานมือไปจนถึงเนินอาทิตย์ บ่งบอกถึงความสำเร็จและความร่ำรวย

หมายเลข ๒-๒

เส้นอิทธิพลเกิดจากเส้นอาทิตย์ไปถึงเนินพฤหัส หมายความว่าจะได้ตำแหน่งใหญ่ในบ้านเมือง

หมายเลข ๓-๓

เส้นอิทธิพลเกิดจากเส้นอาทิตย์ไป   สู่เนินเสาร์ หมายถึง จะมีการขายที่ดินหลักทรัพย์หรือได้มรดก และความสำเร็จทั่วไป  อีกด้วย

หมายเลข ๔-๔

เส้นอิทธิพลเกิดจากเส้นอาทิตย์ไปสู่เนินพุธ หมายถึง ความสำเร็จในการค้าการลงทุนจนเกิดความร่ำรวยมหาศาล