9 ลักษณะ คู่ครองที่เเต่งงานเเล้วเสี่ยง "หย่า" เเน่

หลายๆ คนคงให้ความสนใจว่าเนื้อคู่ของเราควรจะมีลักษณะแบบไหนจึงจะอยู่กันยืด หลายคนถึงขนาดมีการผูกดวงกันก่อนตัดสินใจแต่งงาน แต่การพิจารณาว่าคู่ครองแบบไหนที่จะไปด้วยกันไม่รอดก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องพิจารณาอยู่ไม่น้อยก่อนจะตัดสินใจร่วมหอลงโลงกันนะคะ

 

งานวิจัยจำแนกปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการหย่าร้างของคู่แต่งงานออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่

1.คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น สัญชาติ อายุหรือความต้องการมีบุตร

2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม เช่น การศึกษา รายได้หรือสถานภาพการทำงาน

3.ปัจจัยเกี่ยวกับชีวิตสมรส เช่น พ่อและแม่ของพวกเขาเคยหย่าร้างหรือไม่ จำนวนครั้งที่เคยแต่งงานมาก่อน มีบุตรหรือไม่ เป็นต้น

 

ได้ข้อสรุปหลักๆ ว่า คู่แต่งงานจะมีโอกาสหย่าร้างกันมากขึ้น (มาก) หาก

1.คู่แต่งงานมีอายุห่างกันเกิน 9 ปี

2.แต่งงานเมื่อสามีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี

3.ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูบบุหรี่ แต่อีกฝ่ายไม่สูบ

4.ผู้หญิงดื่มเหล้ามากกว่าผู้ชาย

5.ตัวของพวกเขาเคยผ่านการแต่งงานมาก่อน

6.พ่อหรือแม่ของพวกเขาเคยหย่าร้างกันมาก่อน

7.สามีตกงาน

8.ผู้หญิงอยากมีลูก(จำนวน)มากกว่าที่ผู้ชายอยากมี

9.ไม่มีลูกด้วยกัน

 

ขณะที่สัญชาติหรือประเทศที่เกิด ศาสนา และการศึกษาของภรรยาไม่มีผลต่อการหย่าร้าง แต่หากระดับการศึกษาใกล้เคียงกันก็จะอยู่กันได้ยืดกว่าค่ะ

 

เคล็ดเสริมดวงชีวิตรักของคุณให้ยั่งยืน เชื่อว่าทำเเล้วคุณเเละคู่ครองจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไร้เรื่องทะเลาะ ขัดเเย้ง ให้คุณร่วมกันถวายพระพุทธรูปเพื่อให้คนอื่นได้กราบไหว้ โดยบรรจุชื่อ-นามสกุลของคุณเเละคนรักไว้ใต้ฐานพระ จุดธูป 16 ดอก เเล้วอธิษฐานขอพรให้ชีวิตคู่ของคุณยืนยาว