ข้อห้ามโบราณ "การพลิกปลา" มีความหมายว่าอย่างไร

ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารการกินในชีวิตประจำวันนั้น บางความเชื่อาจเป็นสิ่งที่เราทุกคนค่อนข้างคุ้นเคย แต่บางความเชื่อก็ไม่เคยได้ยิน หรือเคยถือปฏิบัติมาก่อน ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง

 

ความเชื่อเกี่ยวกับปลาอาหารอีกหนึ่งชนิด ที่เชื่อแน่นอนว่าเราแทบจะทุกคนอาจคุ้นเคยกันดี แต่หลายคนอาจไม่เคยทราบเกี่ยวกับข้อห้ามเรื่องทานกินปลา ซึ่งคนในสมัยโบราณได้ถือปฏิบัติมาช้านนาน

 

โดยในสมัยโบราณมีความเชื่อที่ว่าหากทานปลา ถ้าพลิกปลาแล้ว เวลานั่งเรืออกไปเรือจะล่ม ให้เลาะก้างปลา ออกแทน เรื่องของเรื่องคือ เป็นการห้ามลูกทางอ้อมว่าอย่าพลิกปลา เพราะว่า มันเป็นมารยาทที่ไม่ดีบนโต๊ะอาหารนั่นเอง