คุณมีอาการแบบนี้ทุกเช้าหรือไม่ นี่คือสัญญาณเตือน

 

4 สัญญาณเตือนเมื่อตื่นนอน

 

 

1. หากตื่นนอนตอนเช้าตรู่แล้วมีอาการปวดหัววิงเวียน อาจจะมีสาเหตุจากโรคกระดูกสันหลังสวนคอเสื่อมหรือเลือดข้นผิดปกติ

 

 

 

2. หากมีอาการบวมไมยุบหลังตื่นนอน20นาที อาจจะมีความผิดปกติของระบบไตและอวัยวะภายใน

 

3. ตื่นมาแล้วมีอาการคลื่นไสอยากอาเจียน นอกจากจะเป็นอาการของคนแพท้องแล้วถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันอาจจะเป็นเพราะการ อักเสบในกระเพาะอาหารหรือเป็นโรคเกี่ยวกับตับและถุงน้ำดี

 

4. หลังจากตื่นนอนหากปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มค่อนไปทางสีน้ำตาลอ่อนอาจจะเป็นเพราะความผิดปก ติของตับ

 

ระหว่างล้างหน้าอย่าลืมสังเกตดูวาหน้าของเรามีความผิดปกติอะไรไหม

 

 

1. หากพบวาหน้าแดงผิดปกติอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือความดันสูง

 

2. หน้าเหลืองกว่าปกติ และรู้สึกเหนื่อยเพลียอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคดีซ่าน

 

3. หากตื่นเช้ามาแล้วมีอาการตาแดง ตาขุ่นมัวหรือตาเหลืองควรรีบไปพบจักษุแพทย์โดยเร็ว

 

4 หากตื่นมาแล้วหน้าซีดตาซีดอาจจะเป็นเพราะขาดธาตุเหล็ก

 

5. ถ้ากระจกตาพร่าและมีวงสีเทาปรากฏบนกระจกตาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ

 

อาการต่างๆขณะแปรงฟัน

 

 

1. หากมีเลือดออกขณะแปรงฟันอาจจะเป็นสัญญาณของโรคปริทันต์หรือเหงือกอักเสบ หากฟันแข็งแรงดีเลือดจะไมออกและอาจจะเป็นสัญญาณของโรคเกี่ยวกับตับอีกด้วย

 

2. หากตื่นมาแล้วรู้สึกว่าปากเหม็นหรือมีกลิ่นปากรุนแรงกวาปกติอาจจะเป็นโรคปริ ทันต์ขั้นต้นหรือกระเพาะอักเสบ โรคเกี่ยวกับตับ เบาหวานหรือการขาดสังกะสีและวิตามินบีมีแนวโน้มที่จะทำให้มีกลิ่นปากเช่นกัน

 

3. ากกลิ่นปากมีกลิ่นคล้ายแอมโมเนีย อาจจะเป็นเพราะไตมีปัญหากลิ่นปากของแอมโมเนีย เมื่อไตวาย ร่างกายจะ ไม่สามารถเผาผลาญ ตามปกติปริมาณ ของยูเรียไนโตรเจนในระดับที่เพิ่มขึ้นทำให้มีกลิ่นแอมโมเนียในปาก

 

เพื่อ สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ไม่ควรละเลยปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ อย่าลืมแบ่งปันบทความดีๆให้คนที่คุณห่วงใย  สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลทุกวัน