คาถาโบราณ พระคาถาเงินล้นหีบ สวดแล้วรวยเป็นเศรษฐี

พระคาถาเงินล้นหีบ(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

 

ปินทิยา โลปะโภชะนัง นิสสายะ สังฆัสสะ สุขานัง