น่าทึ่งมาก!! เทคนิคการเลี้ยงไก่แบบพอเพียง ไก่อารมณ์ดีไข่ดก มาดูกันเลย

 

การเลี้ยงไก่ไข่ แบบพอเพียง เป็นอาชีพเสริมทำที่บ้าน ที่นอกจากสร้างรายได้ให้ตามที่เราต้องการแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

 

 

มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นงานที่มีคุณค่าทางจิตใจที่ได้ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันนี้เราขอแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียงเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้าน สำหรับคนที่ต้องการมีรายได้พิเศษ เรามาดูรายละเอียดและวิธีเลี้ยงกันเลยค่ะ

 

วิธีเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียง

การเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียงมีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันการเลี้ยงเป็นอาชีพหรือทำเป็นฟาร์มใหญ่ๆนิยมเลี้ยงแบบขังกรง ส่วนการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้านหรือการเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียงที่นำมาแนะนำ เป็นวิธีเลี้ยงแบบปล่อยในโรงเรือนคล้ายกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วไป ข้อดีและข้อเสียในการเลี้ยงแบบปล่อยในโรงเรือน มีดังนี้

 

ข้อดี

1.การเลี้ยงในโรงเรือนจะให้อิสระกับแม่ไก่ที่จะเดินไปมาภายในโรงเรือนได้

2.ป้องกันแม่ไก่จากสัตว์เลี้ยงต่างๆได้

3.แม่ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ดี

4.แม่ไก่มีสังคมตามธรรมชาติ

5.ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย

 

ข้อเสีย

1.แม่ไก่เป็นโรคได้ง่าย

2.มักมีปัญหาการทำร้ายกันเอง เช่น การจิกขน การต่อสู้

3.คัดแยกแม่ไก่ที่เป็นโรคเพื่อทำการรักษาได้ยาก

 

เลี้ยงไก่พอเพียง

วิธีเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยในโรงเรือน เหมาะสำหรับเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้าน เพราะไม่ต้องลงทุนทำโรงเรือนให้ได้ตามมาตรฐานแบบการเลี้ยงไก่ไข่ทั่วไป ซึ่งโดยปกตินิยมการเลี้ยงแบบขังกรง หรือทำโรงเรือนขนาดใหญ่ แต่การเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียงเป็นวิธีเลี้ยงไก่ไข่แบบธรรมชาติให้อิสระแม่ไก่เดินไปมาภายในโรงเรือนได้ ช่วยให้ไก่ได้เดินออกกำลังทำให้ไก่มีสุขภาพดี ไข่ลูกใหญ่และมีคุณภาพ วิธีการเลี้ยงหรือดูแลก็ทำได้ง่ายใช้เงินลงทุนไม่มากและยังทำควบคู่ไปกับงานประจำได้อีกด้วย

 

ขอบคุณที่มา datacatalog.org