10 นามสกุลเก่าแก่ของไทย ที่หลายคนยังไม่รู้ หรืออาจจะคุ้นหู !! เช็คดูอาจเป็นนามสกุลของคุณ

 

10 นามสกุลเก่าแก่ของไทย ที่หลายคนยังไม่รู้ หรืออาจจะคุ้นหู!! วันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ 10 นามสกุลเก่าแก่ของไทย อาจจะมีบางนามสกุลที่เพื่อนๆคุ้นหูบ้าง เอาเป็นว่าลองไปดูกันดีกว่าว่าจะมีนามสกุลอะไร และมาจากตระกูลไหนกันบ้างครับ

 

 

 

1. บุนนาค เป็นต้นตระกูลที่เก่าแก่อีกตระกูลหนึ่งของประเทศไทย ตระกูลนี้ต้นกำเนิดมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่ชื่อ ?เฉกอะหมัด? ที่เข้ามารับราชการตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ ตระกูลบุนนาค เป็นที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของไทย

 

2. ณ บางช้าง สืบสายมาตั้งแต่เจ้านายในวงศ์พระร่วงแห่งกรุงศรีอยุธยา

 

3. วัชโรทัย สืบสกุลมาจากพระยาอุทัยธรรมเจ้ากรมภูษามาลา ที่เคยรับราชการเป็นภูษามาลาในสมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้ว

 

4. สุจริตกุล ต้นตระกูล คือหลวงอาสาสำแดงสืบเชื้อสายมาจากขุนนางในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นสกุล ที่เก่งด้านการค้า

 

5. ณ ป้อมเพชร เป็นต้นตระกูลที่สืบทอดกันมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระสมุทบุรานุรักษ์ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา อธิบดีกรมราชทันฑ์คนแรกของประเทศไทย

 

6. โรจนกุล เป็นต้นตระกูลของเจ้าพระยาพิษณุโลก ที่ได้สืบเชื้อสายมาจากบิดา ที่มีชื่อ พราหมณ์ศิริวัฒนะ ราชปุโรหิตในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 สมัยกรุงศรีอยุธยา

 

7. อมาตยกุล ตระกูลนี้ทอดมาจากขุนนางเก่าตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาที่รั้งตำแหน่งขุนนาง และเป็นขุนนางสืบต่อกันมาเรื่อยโดยไม่เว้นช่อง นับได้ว่าลูกหลานในตระกูลนี้ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการเกือบทั้งตระกูล

 

8. ณ นคร ตระกูลนี้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าขัตติยราชนิคม สมมติมไหสวรรย์ เจ้าผู้ครองนครศรีธรรมราช มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนายสิทธิ์ จนเวลาต่อมาได้รับตำแหน่งขึ้นเป็นปลัดเมืองนครศรีธรรมราช

 

9. บุรณศิริ ตระกูลนี้สืบเชื้อสายจากพราหมณ์เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ที่เข้ามารับราชการตั้งแต่สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาต้นตระกูล บุรณศิริได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาธรรมกรณาธิบดี จนต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯเปลี่ยนราชทินนามเป็น เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี

 

10. ราชตระกูลสายสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก มีการสืบเชื้อสายมาจาก เจ้าพระยาโกษาธิบดีเสนาบดีพระคลังในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชาเคยดำรงตำแหน่งเป็นออกพระวิสุทธสุนทรและได้ถวายพระราชสาส์นของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยังราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อ พ.ศ. 2228 ดังนี้ นรินทรางกูร เทพหัสดิน มนตรีกุล อิศรางกูร เจษฎางกูร นรินทรกุล