ข่าวดี! ค.ร.ม. มีมติ ให้ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน และอุบัติเหตุรักษาฟรีทุกสิทธิ 72 ชม. เริ่ม 1 เม.ย.นี้ ทุกโรงบาล

 

ข่าวดีสำหรับประชาชน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 60 มติ ค.ร.ม. มีนโยบายให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาฟรี ทุกโรงพยาบาล ทั้งรัฐและเอกชน ภายใน 72 ชม. หรือ 3วัน หลังจากนั้นก็ให้รีเฟอร์ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล ที่เราได้รับสิทธ์การรักษา เพื่อลดอัตราการพิการและการเสียชีวิต หนึ่งในนั้นคือการปลดล็อกเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่ให้เป็นข้อจำกัด หรืออุปสรรคกีดขวาง ทั้งการรักษาในเอกชน หรือรัฐ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 3 กองทุนสุขภาพ ทั้งสวัสดิการราชการ ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพ โรงเรียนแพทย์ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน วางหลักเกณฑ์ จัดตั้งศูนย์ประสานงานคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เพื่อนิยามฉุกเฉิน รักษาฟรี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

 

 

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ คือ ต้องมีอาการหมดสติ ไม่รู้สึกตัว หายใจเหนื่อยหอบ ติดขัด เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด หรือมีระบบหมุนเวียนเลือดผิดปกติ ที่ผู้ป่วยและญาติต้องเข้าใจตรงกัน โดยแพทย์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลจะวินิจฉัยภายใน 15 นาที หากคลุมเครือต้องสอบถามไปยังศูนย์ประสานคุ้มครองผู้ป่วยฯ เพื่อขอคำวินิจฉัยชี้ขาด

 

หลังพ้นภาวะวิกฤติ ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลต้นสังกัด โดยระบบจะสานส่งต่อ ทำให้หมดกังวลเรื่องเตียงเต็ม อุปสรรคสำคัญที่ทำให้จำต้องนอนค้างรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกสังกัด และค่าใช้จ่ายเพิ่มพอกพูน

 

แม้รัฐจะออกมาตรการช่วยเหลือให้รักษาฟรีทุกสิทธิ แต่เพราะร่างกายและความเจ็บปวดในแต่ละคนมีขีดจำกัดที่แตกต่าง การสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ว่าวิกฤตฉุกเฉินคืออะไร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว และลดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์

 

 

 

ที่มา http://www.tnamcot.com/