สูตรหุงข้าวกล้องให้หอม และนุ่มกว่าเดิม ด้วยน้ำมะนาว

 

 

 

ปัญหาข้าวกล้องแข็งแก้ได้ง่ายๆ ช่วยให้ข้าวกล้องหอมนุ่ม หุงขึ้นหม้อ ประหยัดเวลาแช่ข้าวก่อนหุง การจะหุงข้าวกล้องให้ออกมา สวย นิ่ม นั้น ต้องอาศัยการแช่น้ำก่อนนำไปหุง ซึ่งเสียเวลาและไม่เหมาะกับชีวิตปัจจุบันที่ค่อนข้างเร่งรีบ

 

การหุงข้าวกล้องให้หอม นุ่ม โดยไม่ต้องแช่น้ำนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยมะนาว เพียง 1 ซีก เพียงบีบมะนาวลงไปในหม้อหุงข้าวสัก 1 ซีก จะช่วยให้ข้าวกล้องหอม นุ่ม หุงขึ้นหม้อ ประหยัดเวลาในการแช่ข้าวก่อนหุง

 

เครดิต:หมอเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน