เริ่ม 1 มี.ค.นี้ เปิดแลก เหรียญที่ระลึก 2 เหรียญสุดท้ายในรัชสมัย ร.9!

สำหรับผู้ที่สนใจอยากแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC โดยกรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เริ่มวันที่ 1 มี.ค. 2560 ที่จะถึงนี้ มีรายระเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

 

กรมธนารักษ์ ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC เพื่อเป็นที่ระลึกและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการส่งเสริมงานสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญของประเทศไทยและประเทศอาเซียนตามลำดับ ซึ่งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง 2 วาระดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติหลักการจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 15 และ 20 มิถุนายน 2559 และเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 โอกาสสุดท้าย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรมธนารักษ์ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 2 วาระ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย (ชมภาพ)

 

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย

 

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า ?พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช?

 

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปเกลียวเชือกล้อมด้วยเส้นวงกลม ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ครบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2559 เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า 20 บาท และข้อความว่าประเทศไทย โดยมีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC (ชมภาพ)

 

 

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC จัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา โดยมีลวดลาย

 

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า ?พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช? โดยมีลายช่อกระหนกเปลวอยู่ด้านหน้าและหลังของข้อความ

 

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์อาเซียน ด้านขวาตราสัญลักษณ์มีข้อความบอกราคาว่า 20 บาท ด้านซ้ายมีข้อความว่า 20 BAHT ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และข้อความว่า ASEAN Economic Community : AEC เบื้องล่างมีข้อความว่า 31 December 2015 THAILAND และข้อความว่า 31 ธันวาคม 2558 ประเทศไทย

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้ง 2 วาระ สามารถขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 , 2 , 3 , 6 และ ๗ มีนาคมนี้ (5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ? 18.00 น. ได้ที่

 

ส่วนกลาง

? หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ

? หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ

? หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

 

ส่วนภูมิภาค

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสอบถามรายละเอียดที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่นั้นๆ

 

โดยกรมธนารักษ์จะจัดจ่ายให้กับประชาชนรายละ 1 ชุด ๆ ละ 5 เหรียญ ประกอบด้วย

 

? เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก AEC จำนวน 2 เหรียญ

? เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย จำนวน 2 เหรียญ

? เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน จำนวน 1 เหรียญ

 

สำหรับจำนวนเหรียญที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละภูมิภาคขึ้นอยู่กับจำนวนของประชากรในแต่ละจังหวัด เช่น จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรมาก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ส่วนจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรน้อย ได้แก่ จังหวัด ระนอง สมุทรสงคราม ตราด สิงห์บุรี เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารเงินตรา โทรศัพท์ 0 2565 7944 และส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2278 5641 หรือ www.treasury.go.th นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวในตอนท้าย

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Thaijobsgov