เช็คด่วน! ท้องร้อง ไม่ได้ "หิว" แต่เป็นสัญญาณอันตราย !!

 

โรคที่พูดถึงเวลาท้องร้องมันคือ  ?โรคกระเพาะอาหารอักเสบ เป็นแผลในกระเพาะอาหาร  โดยเกิดขึ้นจากการกินอาหารไม่ตรงเวลา เครียด หรือนอนไม่เพียง    มักจะมีอาการดังนี้

 

ท้องร้องดังตลอดเวลา  โดยเฉพาะเวลานอน จะร้องโครกๆ เหมือนคนหิวข้าว ทั้งๆที่เพิ่งทานข้าวไปแล้ว และไม่รู้สึกหิว  อาการนี้ จะเป็นบ่อยมากในช่วงก่อนเข้านอน โดยมีวิธีแก้ไขดังนี้

 

1. คนไข้ต้องได้รับการรักษา  รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง   4-8 สัปดาห์

 

2. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น  อาหารรสจัด เครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ หรือแอลกอฮอล์

 

ในกรณีที่คนไข้ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากคนไข้อาจจำเป็นต้องได้รับการตรวจด้วยการใช้ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารอีกด้วย