หญ้าดอกขาว สุดยอดสมุนไพรเลิกบุหรี่ ได้ถึง 60%

 

 

 

ชื่ออื่นๆ : ก้านธูป หมอน้อย หญ้าสามวัน เสือสามขา ฯลฯ หญ้าดอกขาวมีสรรพคุณทางยามากมาย คุณสมบัติที่โดดเด่น มีงานวิจัยรองรับและพัฒนาต่อยอด คือ สมุนไพรเลิกบุหรี่ ช่วยลดอาการอยากบุหรี่

 

โดยสารในหญ้าดอกขาว ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นเกิดอาการชา ไม่รู้สึกอยากบุหรี่ รู้สึกเหม็นกลิ่นบุหรี่ เมื่อสูบบุหรี่แล้วรู้สึกอยากอาเจียน

 

โดยใช้หญ้าดอกขาวทั้งต้นประมาณ 2-3 ต้น ใส่น้ำพอท่วมยา ต้มเดือด 10 นาที ใช้กินบ่อยๆ ทั้งนี้หากกินติดต่อกันนาน 2 เดือน ร่วมกับการออกกำลังกาย ช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ได้ถึง 60%

 

 

 

** สมุนไพรใกล้ตัว มุ่งเสนอสรรพคุณทางยา การนำไปใช้ควรพิจารณาอย่างรอบด้าน **

 

อ้างอิง...มูลนิธิหมอชาวบ้าน