แจกสูตร ชาตะไคร้ใบเตย ดื่มแก้โรคเก๊าท์ และล้างพิษโลหิต ในร่างกายให้ออกไป

ขอแนะนำสูตรชาตะไคร้ใบเตย แก้โรคเก๊าท์ ได้ดีจนเหลือเชื่อ!! คำบอกเล่าจากหมอพื้นบ้านที่เคารพท่านหนึ่งได้กรุณาให้สูตร

 

 

โรคเก๊าท์ (Gout) เป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันที่พบได้บ่อยที่สุดในมนุษย์ โรคนี้เกิดจากความผิดปกติในขบวนการเมตะบอลิสซั่มของกรดยูริกในร่างกาย เป็นผลให้กรดยูริกในเลือดมีค่าสูงกว่าปกติ เกิดการตกตะกอนเป็นผลึกเกลือยูเรต (monosodium urate) สะสมในเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะข้อและไต

 

เมื่อมีอาการแสดงเต็มที่ จะประกอบไปด้วย อาการข้ออักเสบเฉียบพลัน โรคข้ออักเสบเรื้อรัง ทำให้ไตทำงานบกพร่อง การเกิดนิ่วกรดยูริกในทางเดินปัสสาวะ (uric acid stone) และการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

 

อ้างอิง..siamhealth