ฮวงจุ้ยประตูบ้าน รับโชคลาภ

ตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีจะเน้นหลักของธรรมชาติคือ จะนำกำลังของธรรมชาติ ด้วยการรับลมและน้ำที่ดีให้เข้ามา ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงลมและน้ำที่ไม่ดีเช่นกัน เพื่อจะได้รับความสุข และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บ้านอยู่อาศัย สิ่งสำคัญที่เป็นจุดรับโชคลาภเข้าสู่บ้านที่ส่งผลมากที่สุด คือ ประตูเข้าบ้าน ซึ่งมีบทบาทมากในการนำโชคลาภเข้ามา เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด ความสำคัญนี้ทำให้บ้านที่เราอาศัยอยู่ เน้นการเปิดประตูบ้านเป็นจุดใหญ่ ไม่ว่าบ้านนั้นจะมีประตูมากมาย แต่ก็ต้องมีประตูใหญ่ที่เข้าเป็นประตูหลัก

มองทั้งเข้าไปในบ้าน จะเห็นรูปลักษณ์ภายใน และ มองออกไปนอกบ้าน จะเห็นรูปลักษณ์ภายนอก (ซาแทงหัวใจ)

มองออกไปนอกบ้าน

1. เน้นโถงกระจ่างหน้าบ้าน เพื่อสะสม ชี่ การติดโคมไฟไม่ช่วย ควรมีเนินเขาไกลๆเพื่อสะสมชี่ไม่ให้หนีไปไหน (ภูเขาโต๊ะ คือสูงกำลังพอดีกับแนวมองของประตู)

2. ตรงข้ามระวังช่องห่างระหว่าง 2 ตึก (ช่องภูเขาโต๊ะ) ทำให้รับสิ่งไม่ดี = ซาช่องฟ้า

3. ระวังมืดคลึ้มหรือต้นไม้บดบัง ทำให้แสงอาทิตย์ส่องถึงประตู มีผลกับสุขภาพ = ซาหยิน

4. ตรงข้ามบ้านเป็นจั่วบ้านแหลม จะรับซาธาตุไฟ ทำให้เคราะร้าย สูญเสีย ไม่ปรองดอง แต่ถ้าอยู่สูงๆเกินระดับสายตาจากประตูก็ไม่เป็นไร

5. ระวังเสาหน้าบ้านบังซี่ มีผลกับทรัพย์สิน วิธีแก้ นำฉากมากั้นเพื่อชักนำทิศทางของชี่ใหม่ (ผลแก้ได้เล็กน้อย) ย้ายประตูดีกว่า

6. ระวังต้นไม้ใหญ่รูปตัว V หรือ Y เพราะเกิด ซาชี่ ผลครอบครัวแตกแยก

7. ประตูใหญ่ตรงกับประตูรั้ว ยิ่งใกล้ยิ่งไม่ดี ทำให้ ชี่เข้าประตูเร็ว วิธีแก้ วางธาตุน้ำขวางเพื่อลดความเร็ว

8. ซอยหรือถนนตรงข้าม ดีไม่ดีให้ดูว่าตรงประตูใหญืหรือเปล่า ระวังสุขภาพและอุบัติเหตุ แก้ไดโดยสร้างต้นไม้ใหญ่ กำแพงหรือ ธาตุน้ำ แก้ยากหลีกเลี่ยงดีกว่า

9. ตรงข้ามมีมุมแหลมคม หลังคาเป็น ซาชี่ ทำให้ซี่ดีไม่เข้าบ้าน ผลทำลายร้าง

10. มองเห็นท่อน้ำพาดยาวบนพื้นตรงข้าม กลายเป็นธาตุน้ำกั้น ชี่ดี (น้ำตัดเท้า) แต่ถ้าเป็นสระว่ายน้ำ ให้ดูอีกที อาจจะดีก็ได้เพราะอยู่ในทิศรับน้ำ ตัวที่ต้องพิจารณาคือ ขนาด และ ระยะห่าง อาจกีดกั้นชี่

ความเชื่อผิดๆ

1.ตรงข้ามบ้านติดปากัว : ไม่มีผลครับ

2.สร้างต้นไม้ใหญ่ กำแพงหรือ ธาตุน้ำ มากั้นช่วยแก้ได้ : ไม่จริงครับ ผลน้อยมาก

3.ประตูใหญ่แบบบานเลื่อน ดีกว่า ประตูผลักเปิด : ไม่จริงครับ ไม่แตกต่าง ให้ดูขนาดประตูให้เหมาะสมก็พอ

4.แก้โดยเปลี่ยนทิศประตูให้เฉียง จะได้ไม่ตรงกับอุปสรรค : ไม่ดีครับ ประตูเฉียง ทำให้รับซาชี่ ที่ขอบที่ใกล้ประตูได้ง่าย ไม่แนะนำ

5.สี วัสดุ การออกแบบ ต้องกังวล : ไม่จริงครับ ประตูเน้นแค่รูปลักษณ์ครับ

มองเข้าไปในบ้าน

(แม้หน้าบ้านดี แต่ถ้าด้านใน ไล่หรือปิดกั้น ชี่ดีได้)

1. เน้นโถงกระจ่างภายในเพื่่อเพิ่มการไหลหมุนเวียน ควรเน้นให้โล่งโปร่ง สว่าง สะอาด

2. คานพาดด้านในเหนือประตู ทำให้ชี่ไม่เข้า และยังบีบให้ชี่ออกด้วย

3. มองเห็นประตูห้องน้ำ จะพลาญชี่ดี เพราะเก็บกักไว้ แต่เป็นห้องที่ใช้น้อย ก่อให้เกิดเคราะห์ร้าย

4. มองเห็นประตูออกหลังบ้าน ทำให้ชี่เข้าแล้วออก ไม่ไหวเวียนทั่วบ้าน (ชี่ไร้น้ำใจ) ผลทำให้ความมั่งคั่งไหลออกจากบ้าน

5. มองเห็นประตูห้องใดห้องหนึ่ง ทำให้กักชี่ไว้ห้องเดียว ไม่ไหวเวียนทั่วบ้าน

6. ตรงกับแนวบันได ทำให้ชี่ในบ้านพุ่งลงมาต้านทานชี่ที่จะเข้าบ้าน แต่มีผลถ้าระยะห่างน้อยกว่า 3 เมตร

7. มองเห็นเสากลางบ้าน จะขวางกั้นชี่เข้าบ้าน

8. มองเห็นมุมกำแพงห้อง ทำให้เิกิด ซาชี่ภายใน

9. มองเข้าบ้าน มืด หม่นมัว เหม็นอับ ทำให้ชี่หยินเข้มข้นเกินไป ผลความเจ็บป่วยในบ้าน

ความเชื่อผิดๆ

มองเข้าบ้านมีกระจกบานใหญ่ ไม่จริงครับไม่เกี่ยวกับชี่ เป็นแค่จิตวิทยา เปิดมากลัวตกใจมากกว่า

 

สำหรับหลักกว้าง ๆ นี้ใช้สำหรับการดูชัยภูมิทั้งภายนอกและภายในด้วยตาเปล่า แต่ถ้าจะให้ลึกซึ้งต้องมีการคำนวณ ตลอดจนสัมพันธ์กับปีเกิด เพื่อใช้คำนวณหาทิศทางที่ดี และหลีกเลี่ยงทิศทางที่ไม่ดีเช่นกัน