การลดกรรมด้วยธรรมศักดิ์สิทธิ์

สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง ลดกรรมด้วยธรรมศักดิ์สิทธิ์ ดังคำสอนของพระอริยเจ้าซึ่งได้ถ่ายทอดถึงวิธีการทำให้ชีวิตมีสุขและพ้นจากความทุกข์ ด้วยธรรมะที่เราสามารถเสริมดวง เสริมบารมีให้มีสิริมงคลยิ่งๆ ขึ้นไปและสามารถสะเดาะเคราะห์ บรรเทากรรมจากการกระทำที่ผ่านมาด้วยการเลือกปฏิบัติที่จะทำได้ด้วยตัวท่านเอง

รักษาศีล

การรักษาศีลเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรทำถึงแม้ว่าจะไม่สามารถรักษาได้ทุกข้อก็ตาม อย่างน้อยเพียงหนึ่งข้อก็ยังดี เพราะศีลจะส่งผลให้ผู้ที่รักษามีกายวาจาเป็นปกติ ส่งผลให้เกิดในที่สุคติ เทวดารักษา ไม่ไปในทางเสื่อมและยังช่วยชำระกิเลสให้เบาบางลง สั่งสมบุญบารมีเพื่อให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป หมั่นรักษาศีลให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งข้อ หากสามารถทำได้ทุกข้อชีวิตของคุณจะต้องประสบกับความสำเร็จในทุกด้านอย่างแน่นอน

สวดมนต์

การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน หรือสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวร หรือตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระหลังจากสวดมนต์ไหว้พระเสร็จเป็นสิ่งที่ดี การสวดมนต์ภาวนาจะส่งผลให้ผู้ที่กระทำมีจิตใจผ่องใส หลับสบาย หลับสนิท และมักไม่นอนฝันร้าย จิตใจคิดทำแต่สิ่งดี เป็นคนใจเย็น มีเหตุมีผล จะทำให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์และมักมีโชค

ทำทาน

ทานในที่นี้คือการให้ การแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เราอาจมีมากกว่าให้กับคนที่เขากำลังขาดแคลนและเดือดร้อนมากกว่า เพราะอานิสงส์จากการทำทานจะส่งผลให้มีทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจทำอยู่ที่บ้านก็ได้ด้วยวิธีการหาภาชนะอันสมควรนำมาตั้งไว้ที่บูชาหรือตามหิ้งพระ แล้วนำเงินใส่ภาชนะนั้นไว้สวดมนต์ไหว้พระเจริญพระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าสะสมเงินไว้จนเต็มภาชนะนั้น และเมื่อมีโอกาสก็นำไปทำบุญ และนอกจากการทำทานด้วยวัตถุทานแล้ว การทำสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน หรือกระทั่งอภัยทาน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ควรพึงปฏิบัติ เพราะหากเราสามารถปฏิบัติ และบำเพ็ญอยู่เสมอก็จะเกิดเป็นความเคยชินและจะส่งผลดีทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างแน่นอน

ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมนุษย์

การฆ่าสัตว์ หรือฆ่าชีวิตมนุษย์ด้วยกันเอง โดยเฉพาะการทำแท้งถือว่าเป็นการก่อบาปทำให้เกิดทุกข์มากที่สุด เพราะผลจากการก่อบาปนี้จะส่งผลให้ผู้นั้นทำกิจการงานใดไม่ประสบความสำเร็จ เพราะบาปตัวนี้เป็นอุปสรรคสำคัญที่จะคอยปิดกั้นความเจริญ ความสำเร็จในทุกๆ ด้าน และยังส่งผลให้ผู้นั้นเกิดโรคภัยไข้เจ็บ อายุสั้น วิธีแก้ไขเพื่อสะเดาะเคราะห์ทำได้โดย

ให้ทำบุญด้วยพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว ขึ้นไป พร้อมผ้าขาวหรือผ้าไตรจีวรสำหรับห่ออาหารถวายสังฆทาน พร้อมกับอธิษฐานขอบุญพระพุทธเจ้า บุญศักดิ์สิทธิ์ นำพาดวงวิญญาณให้ไปวิมานบุญ ขออโหสิกรรม และแต่นี้เป็นต้นไป ขอให้มีความสุข ด้วยพุทธบารมีธรรม

ให้ทำบุญถวายยารักษาโรค หรือบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ตามโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลสงฆ์และหมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อขออโหสิกรรม ให้ทำเป็นประจำเพื่อชำระใจให้สะอาด

ชำระหนี้

ท่านใดก็ตามที่เคยเป็นหนี้เป็นสิน เป็นทั้งหนี้สงฆ์ หนี้สิน หนี้สินทรัพย์ หนี้เวรหนี้กรรม ตั้งแต่ชาติที่แล้ว ชาตินี้หรือติดพันไปจนถึงชาติหน้า หนี้ตัวนี้หากไม่มีการชดใช้ให้หมด มันจะเปรียบเสมือนเป็นตัวขัดตัวอุปสรรค ทำกิจการใดก็ไม่ประสบความสำเร็จ มักโดนโกง โดนเบี้ยว ดั่งเหมือนมีมารคอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลา วิธีแก้เพื่อให้บรรเทาเบาบางลงทำได้โดย

ถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้างตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไป ให้แก่วัดและอธิษฐานเพื่อขอชำระหนี้ และปิดทองคำแท้ที่องค์พระตั้งแต่ 3 แผ่นขึ้นไป หากปิดได้ทั่วองค์ก็ยิ่งดี พร้อมด้วยเงินตามที่ตนพอมีตามศรัทธาใส่ในซองและเขียนหน้าซองว่า ถวายชำระหนี้สงฆ์ หนี้สิน หนี้สินทรัพย์ หนี้เวรหนี้กรรม ขอให้หมดหนี้หมดสินกันแต่เท่านี้ ด้วยพระพุทธรัตนตรัยเป็นแก้ววิเศษประมาณมิได้

กตัญญูกตเวทิตาธรรม

ท่านใดก็ตามที่เลี้ยงลูกหลานแล้ว ลูกหลานไม่มีความกตัญญู ไม่รู้จักบุญคุณ และยังพูดจาก้าวร้าว ไม่มีสัมมาคารวะ หรืออาจจะเป็นคนรอบข้าง เช่น เพื่อน สามี ภรรยา หรือตัวท่านเอง เป็นคนเช่นนี้ และอยากเห็นเขาเป็นคนมีความกตัญญู รู้จักบุญคุณ พูดจาดี มีสัมมาคารวะ อยากให้เขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิต วิธีแก้ทำได้โดย

ทำหนังสือธรรมะแจกเพื่อเป็นธรรมทาน เพื่อสั่งสอนให้คนเป็นคนดี และอธิษฐานขอพรจากพระพุทธเจ้า และพยายามพูดสอนแต่สิ่งดีๆ เตือนสติเรื่องการทดแทนบุญคุณบ่อยๆ ชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้น

เบญจเพส

ท่านใดก็ตามที่อายุย่างเข้าเบญจเพส และมีความวิตกกังวลว่าจะเกิดเหตุร้ายเหตุไม่ดีกับตน หรือพ่อแม่ญาติพี่น้องกลัวว่าบุตรหลานของท่านจะมีดวงไม่ดี หรือจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นราหูเข้า พระเสาร์แทรก วิธีการแก้เพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตให้ดีขึ้น ทำได้โดย

นำเทียนเล่มใหญ่พอประมาณ ปิดทองคำแท้และอธิษฐานขอให้เทียนนี้ช่วยเสริมสิริมงคล เสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้น แล้วนำถวายวัด

นำดอกไม้ธูปเทียน สวดภาวนาอิติปิโสนพเคราะห์เต็มสูตร บูชาเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาดวง ขอให้ร้ายกลายเป็นดี ที่ดีแล้วก็ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อาจนั่งทำสมาธิต่อด้วยได้ยิ่งดี

สาปแช่ง

ท่านใดก็ตามที่เคยใช้วาจาสาปแช่งผู้อื่น โดยเฉพาะบิดา มารดา ปู่ย่าตายาย ที่ชอบพูดจาด่าแช่งลูกหลานต่างๆ นานา และต้องการจะถอนคำสาปแช่งนั้นๆ เพราะคำสาปแช่งของบิดามารดา ปู่ย่าตายาย เป็นคำสาปแช่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่ถูกสาปแช่งมักจะมีอันเป็นไปตามคำสาปแช่งนั้น ทำให้บุตรหลานของตนเองตกต่ำ และไม่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และผู้ที่สาปแช่งเองก็ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ ชีวิตก็จะตกต่ำตามลงไปด้วย วิธีแก้ทำได้โดย

หมั่นสวดมนต์ภาวนา ขอถอนคำสาปแช่งด่า และเปลี่ยนคำอธิษฐานในทางที่ผิดเป็นไปในทางที่ดี ให้ทำเป็นประจำทุกวันต่อหน้าพระพุทธ

คู่เวรคู่กรรม

ท่านใดก็ตามที่แต่งงานแล้ว หรือไม่ได้แต่ง แต่ลองใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน แต่ชีวิตคู่ไม่ประสบความราบรื่น มักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจำ ไม่ว่าปัญหาใดก็ตามที่เข้ามาทำให้ชีวิตคู่ของคุณไม่ราบรื่น ให้คุณคิดเสียว่าชาติที่แล้วคุณอาจจะมีหนี้เวร หนี้กรรม ที่จะต้องตามชดใช้กันอยู่ วิธีแก้ที่จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณราบรื่นและมีความสุขก็คือ

ให้นำดอกไม้ 5 สี (ถ้าเป็นดอกกุหลาบได้ยิ่งดี) จุดเทียนคู่ จุดธูป 5 ดอก บูชาพระและอธิษฐานว่า หากแม้นมีหนี้เวรหนี้กรรมกันอยู่ ก็ขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน แล้วน้อมจิตให้ระลึกถึงบุญกุศลที่เคยสร้างร่วมกันมา ช่วยชักนำดวงจิตให้คิดดีต่อกัน และแผ่เมตตาเป็นประจำทุกวัน และสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องใช้เหตุและผลในการพูดคุยกัน อย่าใช้อารมณ์ ต้องใช้สติในการแก้ปัญหา

หลอกลวง

ท่านใดก็ตามที่เคยถูกผู้อื่นหลอก หรือถูกลวงให้เสียเงินเสียทองหรือถูกหลอกโดยการถูกทักว่ามีองค์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษา ให้ไปรับขันธ์รับพานมา ปรากฏว่าไม่ดีขึ้นแต่แย่ลงกว่าเดิม ผู้ที่ถูกหลอกลวงให้พิจารณาว่า ตนนั้นเคยทำกรรมชั่วทางวาจาไว้ และขณะนี้ไม่อยากให้ตนเองนั้นถูกหลอกซ้ำซากอีก อยากให้ชีวิตตนเองดีขึ้นและมีความจริงใจจากคนรอบข้าง วิธีแก้ทำได้ดังนี้

ให้จัดธูป 5 ดอก เทียน 5 เล่ม ดอกบัว 5 ดอก ตั้งขันธ์บูชาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เป็นที่พึ่ง ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาตน ตลอดจนองค์ครูบาอาจารย์ ให้ตั้งขันธ์ 5 นี้ในวันพฤหัสบดี โดยตั้งชุมนุมเทวดา สมาทานศีล สวดมนต์บูชา และแผ่เมตตาให้ เจ้ากรรมนายเวร

ตั้งสัจจะต่อหน้าพระพุทธว่า จะประพฤติและปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม หรือตั้งสัจจะว่าจะสวดมนต์ทุกวันก็ได้ และพูดแต่สิ่งที่ดีงาม

ที่อยู่อาศัย

ท่านใดก็ตามที่เป็นทุกข์เรื่องที่อยู่อาศัย คือที่อยู่อาศัยหรือบ้านนั้น ผู้ที่พักอาศัยมีความรู้สึกรุ่มร้อน อยู่แล้วไม่มีความสุข คนในครอบครัวมักทะเลาะเบาะแว้งกัน เหมือนมีสิ่งชั่วร้ายแอบแฝง อาศัยอยู่ด้วย วิธีแก้ที่จะทำให้ที่อยู่อาศัยหรือบ้านหรือคนในครอบครัวมีความสงบรุ่มเย็น รักใคร่ปรองดองกัน อยู่แล้วดีมีความเจริญ รุ่งเรือง ทำได้โดย

ตั้งขันน้ำที่หน้าพระ เจริญพระพุทธมนต์ต่างๆ จุดเทียนทำน้ำมนต์ เวลาดับเทียนก็ขอให้ดับความทุกข์เร่าร้อนทั้งหลาย และแผ่เมตตาพรหมวิหาร อุทิศบุญกุศลให้กับพระภูมิเจ้าที่ เทวดา สรรพชีวิตทั้งหลาย อธิษฐานขอน้ำพุทธบารมีไปประพรมให้ทั่วบริเวณบ้าน ขอบันดารให้สิ่งที่ร้ายกลายเป็นดี

มังสวิรัติ

ท่านใดก็ตามที่สามารถกินมังสวิรัติได้ โดยงดเว้นเนื้อสัตว์ ไม่กินเนื้อสัตว์ ก็เท่ากับว่าท่านกำลังได้ทำบุญ เพราะท่านได้ช่วยลดปริมาณการฆ่าสัตว์ลงได้ นอกจากร่างกายของท่านจะปราศจากไขมันและความอ้วนแล้ว สุขภาพของท่านจะดีขึ้น ร่างกายของท่านก็จะสะอาด ใจของท่านจะเบา กายเบา เทวดาย่อมรักษา ให้พิจารณาเป็นเพียงธาตุ แผ่เมตตาทุกวัน เพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันอีกแล้ว ชีวิตของท่านจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

ศัตรู

ท่านใดก็ตามที่มีศัตรูหมู่มารเยอะ หรือสร้างศัตรูไว้โดยที่ตนเองนั้นไม่รู้ตัวมาก่อน และตนเองนั้นมักคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่า จะมีคนปองร้ายคอยทำร้าย ทำให้ตนเองไม่มีความสุข หรือมักมีคนคอยอิจฉาริษยา คอยกลั่นแกล้งไม่ให้ท่านได้ดีกว่า วิธีที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ ไม่ให้ศัตรูมาคอยทำร้ายนั้นทำได้โดย

หมั่นตักบาตรทำบุญ และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่คิดจะปองร้าย และสวดมนต์แผ่เมตตาเป็นประจำ ขอให้คุณพระช่วยคุ้มครองแคล้วคลาดจากศัตรูหมู่มาร

ให้ทำบุญช่วยเหลือแก่ศพไม่มีญาติ และทำบุญถวายสลากภัต หมั่นทำเป็นประจำ บุญกุศลจะส่งผลให้เจริญโภคทรัพย์บริบูรณ์ด้วยฤทธิ์เดช มีอำนาจวาสนาสูง มีบริวารแวดล้อม และมีฐานะความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พูนสุข