รับเยอะมาก ! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. (PEA) เตรียมเปิดสมัครสอบทั่วประเทศ 600 อัตรา ปี 2560

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของ PEA ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 600 อัตรา ประจำปี 2560

 

1.คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)กฟภ.

 

? พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)

 

? พนักงานช่าง (โยธา)

 

? พนักงานบัญชี

 

? พนักงานช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)

 

? พนักงานช่าง (เครื่องกล)

 

? พนักงานพัสดุ

 

? พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา)

 

 

2.คุณ วุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี)กฟภ.

 

? วิศวกร (ไฟฟ้า)

 

? บุคลากร

 

? นิติกร (มีประสบการณ์)

 

? นักเทคโนโลยีการพิมพ์

 

? วิศวกร (โยธา)

 

? นักบัญชี

 

? นักตรวจสอบภายใน

 

? นักปฏิบัติงานเทคนิค (จป. วิชาชีพ)