รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์!! อุบัติเหตุฉุกเฉิน รักษาฟรี 72 ชม. ทุกโรงพยาบาลทั่วไทย

 

 

 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ตั้งอนุกรรมการฯ ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติให้ได้รักษาฟรีตามนโยบาย?เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์?

 

 

โดยย้ำว่าอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 72 ชั่วโมงรับรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลและเพื่อความรวดเร็วในการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านแอพลิเคชั่น EMS1669 เพื่อให้การแจ้งเหตุ แม่นยำ และไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

พร้อมกันนี้เพิ่มผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเป็น 2 เท่า และสั่งการตรวจสอบหมายเลข โทรศัพท์ สายด่วน 1669 ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

 

หากมีข้อสงสัย สพฉ.จะเป็นหน่วยงานกลางคอยให้คำปรึกษา และให้ความเห็นภายใน 15 นาที

 

? สพฉ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินไว้ในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว โดยผู้ ป่วยฉุกเฉินวิกฤต คือ

 

? บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน

 

? ซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต หากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ สูง

 

? ทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว

 

? เมื่อมาถึงสถานพยาบาลแล้วผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติจะต้องได้รับการตรวจรักษาภายใน 0-4 นาที

 

? หลักการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดง 25 กลุ่มอาการ ดังนี้

 

? ปวดท้องบริเวณหลัง เชิงกราน และขาหนีบ

? แพ้ยา แพ้อาหาร แพ้สัตว์ต่อย แอนาฟิแล็กซิส ปฏิกิริยาภูมิแพ้

? สัตว์กัด

? เลือดออกโดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บ

? หายใจลำบาก หายใจติดขัด

? หัวใจหยุดเต้น

? เจ็บแน่นทรวงอกหัวใจ มีปัญหาทางด้านหัวใจ

? สำลัก อุดกั้นทางเดินหายใจ

? เบาหวาน

? ภาวะฉุกเฉินเหตุสิ่งแวดล้อม

? ปวดศีรษะ ภาวะผิดปกติทางตา หู คอ จมูก

? คลุ้มคลั่ง ภาวะทางจิตประสาท อารมณ์

? พิษ รับยาเกินขนาด

? มีครรภ์ คลอด นรีเวช

? ชัก มีสัญญาณบอกเหตุการณ์ชัก

? ป่วย อ่อนเพลีย อัมพาตเรื้อรัง ไม่ทราบสาเหตุจำเพาะ

? อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง สูญเสียความรู้สึก ยืนหรือเดินไม่ได้เฉียบพลัน

? ไม่รู้สติ ไม่ตอบสนอง หมดสติชั่ววูบ

? เด็ก กุมารเวช

? ถูกทำร้าย

? ไฟไหม้ ลวกเหตุความร้อน สารเคมี ไฟฟ้าช็อต

? ตกน้ำ จมน้ำ บาดเจ็บทางน้ำ

? พลัดตกหกล้ม อุบัติเหตุ เจ็บปวด

? อุบัติเหตุยานยนต

? และอื่นๆ

 

 

 

? อาการที่สามารถเข้ารับสิทธิรักษาฟรีได้จะต้องมีอาการดังนี้

 

? หัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ

? ไม่ตอบสนองต่อการเรียกหรือกระตุ้น ไม่มีชีพจร จำเป็นต้องได้รับการกู้ชีพทันที

? การรับรู้ สติเปลี่ยนไป บอกเวลา สถานที่ คนที่คุ้นเคยผิดอย่างเฉียบพลัน

? ระบบหายใจมีอาการดังนี้

~ไม่สามารถหายใจได้ปกติ

~หายใจเร็ว แรง และลึก

~หายใจมีเสียงดังผิดปกติ

~พูดได้แค่สั้นๆ หรือร้องไม่ออก ออกเสียงไม่ได้

~สำลักอุดทางเดินหายใจกับมีอาการเขียวคล้ำ

? ระบบไหลเวียนเลือดวิกฤติอย่างน้อย 2 ข้อ คือ

 

~ตัวเย็นและซีด เหงื่อแตกจนท่วมตัว

~หมดสติชั่ววูบ หรือวูบเมื่อลุกยืนขึ้น

 

? อวัยวะฉีกขาด เสียเลือดมาก เสี่ยงต่อการพิการ

? อาการอื่นๆ ที่มีภาวะเสี่ยงต่อชีวิตสูง เช่น

 

~เจ็บหน้าอกรุนแรง

~แขนขาอ่อนแรงทันทีทันใด

~กำลังชักขณะแรกรับที่จุดคัดแยก

 

หลังจากที่ได้อ่านกันแล้ว ก็ได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการรักษาฟรี เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินกันไว้แล้ว ทำการศึกษาข้อมูลแล้วรู้ไว้เพื่อไม่ให้คุณเสียสิทธิที่พึงจะได้