8 เรื่องไม่ควรทำ! หากคุณต้องติดต่อธุรกิจในต่างประเทศ

เราเชื่อว่าผู้ที่เดินทางติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศทุกคน

ย่อมเคยประสบเหตุการณ์ที่ไม่มั่นใจหรือทำตัวไม่ถูก

เมื่อต้องติดต่อธุรกิจกับต่างชาติในสถานการณ์ที่เป็นทางการอย่างน้อยสัก

หนึ่งครั้ง ในความเป็นจริงแล้ว ผู้เดินทางทริปธุรกิจจำนวนหนึ่งในสาม (32%)

เคยทำผิดมารยาททางสังคมระหว่างเดินทางไปติดต่อธุรกิจในต่างประเทศ

ส่วนจำนวนเกือบครึ่ง (45%)

เคยประสบเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมงานหรือผู้ติดต่อธุรกิจจากประเทศอื่นกระทำ

ผิดมารยาททางสังคมเมื่อเยี่ยมชมสำนักงานของพวกเขา

ผลการสำรวจโดย Booking.com กับผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อธุรกิจอย่างน้อย 4 ครั้งในปีที่ผ่านมา ทั้งชายและหญิง จำนวน 4,555 คน  พบ

ข้อผิดพลาด 8 ประการที่พบได้บ่อยจากการไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมโลกธุรกิจ

จึงเป็นที่มาของการรวบรวมแนวทางแก้ไขอย่างแยบยลและมีสไตล์ซึ่งแนะนำโดยผู้

เชี่ยวชาญด้านมารยาท เอเลน สวอนน์  ผู้

อำนวยการสถาบัน ซาริตา ซึ่งเป็นสถาบันอบรมและพัฒนามารยาทสากล ซารา เจน โฮ

และ บรรณาธิการและประธานสถาบันฝึกอบรมด้านมารยาทสากล ไคลส์ เอ็ตทิเก็ตต์  อา

ร์เดน ไคลส์

เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องเดินทางติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศสามารถมั่นใจได้ว่า

จะสามารถติดต่อธุรกิจได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำผิดธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละ

วัฒนธรรม

มาดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญแนะนำเราว่าอย่างไร

ข้อผิดพลาดที่ 1 ? แต่งกายไม่เหมาะสม

เอเลน สวอนน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาท แนะนำว่าเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

ไม่ควรคาดเดาเองว่าควรแต่งกายเช่นไร

จากผลสำรวจพบว่าผู้เดินทางทริปธุรกิจมากกว่า 1 ใน 3 (36%)

แต่งกายไม่เหมาะสม

จึงขอแนะนำให้ลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านธุรกิจของประเทศจุดหมาย

ก่อนออกเดินทาง โดยท่านอาจสอบถามข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการแต่งกาย

หรือดูข้อมูลของบริษัทในเว็บไซต์สื่อสังคมเพื่อค้นหาภาพถ่ายของพนักงานใน

โอกาสต่างๆ หากพบว่าเสื้อผ้าที่ท่านเตรียมมานั้นไม่เหมาะสม

อย่าลืมกล่าวขอโทษและแก้ไขตามสมควรในครั้งถัดไปที่ต้องติดต่อธุรกิจ

ข้อผิดพลาดที่ 2 ? แสดงท่าทางไม่เหมาะสม

เอเลน สวอนน์

กล่าวว่า แม้สัญลักษณ์มือ ?โอเค? จะสื่อว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี

แต่คู่ค้าธุรกิจจากวัฒนธรรมอื่นหรือประเทศอื่นอาจตีความแตกต่างกัน

ในความเป็นจริงแล้วสัญลักษณ์มือ ?โอเค? และ ?ชูหัวแม่โป้ง?

ถือเป็นการหมิ่นประมาทในบางประเทศ

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับแก้ไขการแสดงท่าทางไม่เหมาะสมคือกล่าวขออภัยและดำเนิน

บทสนทนาต่อทันที

คู่ค้าธุรกิจต่างประเทศส่วนใหญ่มักเข้าใจถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและ

พร้อมให้อภัยจากข้อผิดพลาดนี้

ข้อผิดพลาดที่ 3 ? มุกตลกที่ไม่ตลกอย่างที่คิด

ความเงียบที่

น่าอึดอัดและท่าทางลำบากใจของผู้ร่วมประชุมจะทำให้รู้ได้ทันทีว่าเรื่องเล่า

ขำขันของท่านไม่ได้รับผลตอบรับที่ดี

หากเผลอพูดอะไรไม่สมควรออกไประหว่างประชุมธุรกิจ

ให้ทิ้งเรื่องดังกล่าวไปเสียและวางตัวเหมือนไม่เคยเล่ามุกตลกนั้น

รวมถึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาให้เป็นทางการมากขึ้น

หากกังวลว่าการกระทำของท่านอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์

ขอแนะนำให้พูดคุยกับอีกฝ่ายเป็นการส่วนตัวและกล่าวขอโทษอย่างตรงไปตรงมา

เอเลน สวอนน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาทแนะนำ

ข้อผิดพลาดที่ 4 ? วิธีทักทายผู้ร่วมธุรกิจไม่เหมาะสม

เอเลน สวอนน์

ยังแนะนำอีกว่า ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจทั่วโลกถึง 43%

รู้สึกว่าการไม่ทักทายอีกฝ่ายอย่างเหมาะสมถือเป็นการทำผิดมารยาทที่พบได้

บ่อย

ตามหลักปฏิบัติในสถานการณ์ด้านธุรกิจหากอีกฝ่ายมีตำแหน่งอาวุโสกว่าก็ควร

กล่าวถึงด้วยนามสกุล หลีกเลี่ยงการเรียกชื่อต้นจนกว่าจะได้รับอนุญาต

หากพลั้งพลาดไปควรแก้ไขโดยกล่าวขอโทษและดำเนินบทสนทนาต่อ

ข้อผิดพลาดที่ 5 ? ใช้คำศัพท์สแลง ภาษาหรือวลีเฉพาะกลุ่ม

ไม่ควรใช้คำ

ศัพท์สแลงเมื่อสนทนาเพราะสื่อความไม่ชัดเจน

รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการหมิ่นประมาท

หากเผลอใช้คำศัพท์สแลงควรกล่าวขอโทษทันที

จากนั้นกล่าวประโยคซ้ำอีกครั้งโดยเลือกใช้คำที่ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น

เอเลน สวอนน์ แนะนำวิธีแก้ไขสถานการณ์ไว้เช่นนั้น

ข้อผิดพลาดที่ 6 ? วิธีแลกนามบัตรไม่เหมาะสมหรือเตรียมไม่พอจำนวน

ซารา เจน โฮ

ผู้อำนวยการสถาบัน ซาริตา กล่าวว่า เรื่องแรกๆ

ที่ชาวต่างชาติทำผิดพลาดในประเทศจีน (และในเอเชียตะวันออก)

นั้นมักเกี่ยวกับนามบัตร ไม่ว่าจะเป็นลืมพกนามบัตรติดตัวระหว่างเดินทาง

หรือเตรียมไม่พอจำนวน หรือวิธีแลกนามบัตรนั้นไม่ถูกต้อง ดังนั้น

หากต้องเดินทางไปประเทศจีน

อย่าลืมเตรียมนามบัตรและเตรียมพร้อมแลกเมื่อพบปะคู่ค้าในงานธุรกิจหรืองาน

สังคม

ข้อผิดพลาดที่ 7 ? ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการประชุม

เมื่อสอบถาม

ถึงสิ่งที่คิดว่าเป็นการทำผิดมารยาทอย่างใหญ่หลวงในโลกธุรกิจ

ผู้เดินทางติดต่อธุรกิจจำนวนมากกว่าครึ่ง (46%)

เห็นพ้องว่าการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างประชุมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่าง

ยิ่ง

อาร์เดน

ไคลส์ บรรณาธิการและประธานสถาบันฝึกอบรมด้านมารยาทสากล ไคลส์ เอ็ตทิเก็ตต์

กล่าวว่า

การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลระหว่างประชุมนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้สนใจสิ่งที่

เกิดขึ้น ขอแนะนำให้เปลี่ยนพฤติกรรมโดยหมั่นซักถามเมื่อมีข้อสงสัย

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น หรือรับหน้าที่บรรยายในที่ประชุม

ข้อผิดพลาดที่ 8 ? ทำตัวเด่นเกินไป

ผู้เดินทาง

ติดต่อธุรกิจชาวจีนกว่า 1 ใน 4 (27%)

รู้สึกว่าการทำผิดมารยาทนั้นพบได้มากที่สุดระหว่างการสนทนาหรือเข้าสังคม

ระหว่างผู้ร่วมงานหรือผู้ติดต่อธุรกิจ

โดยเฉพาะเมื่อมีผู้ร่วมวงสนทนาบางคนพยายามทำตัวโดดเด่นจนเกินงาม

ซารา เจน โฮ ผู้อำนวยการสถาบัน ซาริตา  เล่า

ว่า ในประเทศจีน กิจกรรมที่นิยมสำหรับเวลายามเย็นคือการร้องคาราโอเกะหรือ

KTV ซึ่งมีข้อแตกต่างจากชาวตะวันตกที่ทุกคนจะร้องเพลงเสียงดังพร้อมกัน

แต่ในประเทศจีนการร้องคาราโอเกะถือเป็นการแสดงเดี่ยว

และท่านไม่ควรขัดจังหวะหรือกระโดดเข้าร่วมการแสดงของผู้อื่น

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับแก้ไขการทำผิดพลาดมารยาทต่อผู้ติดต่อธุรกิจชาวจีนคือ

กล่าวขอโทษทันทีพร้อมยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติ

source by: Booking.com Images by: travelandleisure, wish, news-flicks, bloomfire, careers.workopolis, josephsmallwood, brit, shyandroid, huffingtonpost

Tags: business