รู้ยัง?ผัวซ้อมเมีย เมียซ้อมผัว ผิดกฏหมาย! มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 6 พัน หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าจะผัวซ้อมเมีย เมียซ้อมผัว ก็ไม่ควรจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั้งนั้น แต่ถ้าหากได้เกิดขึ้นแล้ว ฝ่ายที่ลงมือจะต้องโทษอะไรมั้ย? คำตอบคือมีความผิดและต้องโทษด้วยครับ ความผิดที่ว่า ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 6 พัน หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

 

สรุป ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัว โดยความผิดข้อหานี้สามารถยอมความกันได้ มีอายุความ 3 เดือน ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุด ดังคำกล่าวที่ว่า เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าครอบครัวรักใคร่สามัคคีกันดี พ่อแม่มีเวลาสั่งสอนลูก ก็ยากที่เด็กจะโตไปมีปัญหาครับ

 

 

cr - http://www.thaijobsgov.com/jobs=60807