ของฟรียังมีในโลก! สศค.เคาะมาตรการช่วยคนจน ไม่ใช่แค่แจกเงินเท่านั้น ตั้งแต่ค่าเรียนยันค่าไฟ

 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าสวัสดิการภาครัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อยว่า เสนอมาตรการไปยังนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังแล้ว โดยมาตรการที่เสนอไปนั้น มีหลายมาตรการครอบคลุมกลุ่มคนจนในเขตเมืองและคนจนต่างจังหวัด ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังคงต้องหารือกับระดับนโยบาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

 

นายกฤษฎากล่าวว่า ในการช่วยเหลือแยกกลุ่มคนจนมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรือต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี การช่วยเหลือเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิต โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างคนคุณภาพให้สังคม ซึ่งตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีอยู่ประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางช่วยคนเหล่านี้ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 

?มาตรการช่วยกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี เช่น ช่วยในเรื่องการเล่าเรียนของบุตร แม้รัฐจะอุดหนุนค่าเล่าเรียนฟรีในการศึกษาภาคบังคับ แต่พ่อแม่มีภาระในเรื่องอุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า รองเท้า ดังนั้น รัฐอาจเข้าไปช่วยในส่วนนี้เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานของคนกลุ่มนี้มีโอกาสเรียนจนจบภาคบังคับ หากจะเรียนต่อในสายอาชีพ หรือระดับปริญญาตรี รัฐไม่ได้อุดหนุนค่าเล่าเรียน จะประสานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้กู้ในกลุ่มนี้เป็นอันดับแรก และให้ได้รับดอกเบี้ยในอัตราต่ำกว่าปกติ หรือไม่คิดอัตราดอกเบี้ยเลย? นายกฤษฎากล่าว

 

นายกฤษฎากล่าวว่า การออกแบบสวัสดิการให้แก่คนมีรายได้น้อยในกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบสวัสดิการให้คนมีรายได้น้อยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ทุกคนได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น รถเมล์, รถไฟฟรี รวมถึงการอุดหนุนค่าน้ำไม่เกิน 5 หน่วยต่อครัวเรือน ส่วนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย เป็นต้น โดยขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนจากที่มาลงทะเบียนล่าสุดกว่า 14.1 ล้านคน