มันมีอยู่จริง !! เปิด ตำนาน "พญานาค" ตามความเชื่อ แรงศรัทธา ของคนริมน้ำโขง

ความเชื่อคือเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังและหล่อหลอมจากบรรพบุรุษ ความเชื่อจะถูกยึดเหนี่ยวไว้ด้วยความศรัทธาของแต่ละบุคคล จะเห็นได้ว่าเมื่อใจเชื่อ ใจศรัทธาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมักเป็นเรื่องมหัศจรรย์  ดั่งเช่นความเชื่อของคนริมฝั่งโขง จังหวัดหนองคายและเพื่อน บ้านอย่าง สปป.ลาว กับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ลูกไฟที่ผุดขึ้นกลางแม่น้ำโขงในช่วงวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ความเชื่อและแรงศรัทธา

บั้งไฟพญานาค คนริมฝั่งโขงเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พญานาคในลำน้ำโขงจึงออกมายินดี มนุษย์จึงมองเห็นได้ในรูปของดวงไฟที่โผล่ขึ้นกลางแม่น้ำ ชาวบ้านต่างเดินทางมาดูเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นจะเปล่งเสียง "สาธุ" เมื่อได้เห็นลูกไฟปรากฏขึ้น เป็นความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่นและยังคงสืบสานต่อไปอีกยาวนาน

คำอธิบายด้านวิทยาศาสตร์

ในแง่มุมของทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ลูกไฟผุดขึ้นจากแม่น้ำโขง คือกลุ่มก๊าซที่มีมวลและสามารถแทรกน้ำขึ้นมาได้ มีขนาดเบากว่าอากาศไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และจุดติดไฟได้เองในอากาศ กลุ่มก๊าซเหล่านี้จะเกิดจากอินทรียวัตถุ เช่น มูลสัตว์ ซากพืช ซากสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่ตายทับถมเป็นเวลานาน

ความเชื่อในบั้งไฟพญานาค มีหลายคนพยายามพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วนั้น เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านหรือเกิดจากมูลเหตุทางด้านวิทยาศาสตร์กันแน่

ครั้งหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง 15 ค่ำ เดือน 11 ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ผลงานกำกับของ เก้ง จิระ มะลิกุล ในเนื้อหาได้ตีแผ่เกี่ยวกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเกิดจากฝีมือคน ซึ่งหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาสู่สายตาคนดู ทำให้มีเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านริมฝั่งโขง ไม่ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายเนื่องจากมีการบิดเบือนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาค ซึ่งย้อนไปเมื่อ 12 ปีที่แล้วบั้งไฟพญานาคเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรง

อ.เจษฎา ผู้ที่พยายามค้นหาคำตอบในปี 57

อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ นักวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาค จนชาวบ้านเรียกร้องให้ออกมาขอขมา ซึ่ง เจษฎา ได้ชี้แจงว่า ตนเองและเพื่อนสนใจหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับลูกไฟประหลาดที่เรียกว่าบั้งไฟนี้ว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเกิดจากแก๊สธรรมชาติตามที่หลายคนเข้าใจ โดยไม่ได้สนใจสาเหตุอื่นที่เหนือธรรมชาติ เช่น พญานาคทำหรือไม่ หรือพญานาคมีจริงหรือไม่ หรือเกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อพื้นถิ่นอย่างไรเท่านั้นเอง

ทำให้เห็นว่าความเชื่อยังคงหมุนไปตามโลกที่ไม่มีวันสิ้นสุด แรงศรัทธาของคนยังคงไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแม้อยู่ยุคที่โลกไร้พรมแดนแบบนี้ วิทยาศาสตร์มีผลบ้างกับบางเหตุการณ์เท่านั้น คำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ยังเป็นจริงเสมอในสังคมไทย