อ่านขนาดลายเซ็น !! ทั้ง 3 แบบ ให้ทะลุถึงตัวตน

ลายเซ็นของผู้คนทั่วๆ ไปมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นฝรั่ง ลายเซ็นต์คนไทย หรือชาติภาษาใด คอลัมน์ลายเซ็นฉบับนี้ จะนำรูปแบบของการเซ็นตั้ง 3 แบบมาให้ศึกษากัน

@เซ็นชื่อใหญ่กว่านามสกุล

ในวิชาลายเซ็น ชื่อคือเจ้าชะตา นามสกุลคือครอบครัว บรรพบุรุษ พ่อแม่ ตระกูล บุตร บริวาร วิถีชีวิตในวัยเด็ก ความสัมพันธ์กับบิดา มารดา สามี ภรรยา

คนที่เซ็นชื่อใหญ่กว่านามสกุล ให้ทำนายว่า

1. เขาสนใจตนเองมากกว่าครอบครัว เน้นความสำคัญของตนเองมากกว่าตระกูล ครอบครัว หรือสังคม คือไม่ค่อยรักครอบครัว ไม่ค่อยภาคภูมิใจในตระกูลของตนเอง ไม่ภูมิใจในนามสกุลของตนเอง ไม่ค่อยรักนามสกุลของตนเอง ได้ดีแล้วอยากเปลี่ยนนามสกุล อยากเปลี่ยนภรรยา อยากเปลี่ยนสามี ไม่ค่อยรักสามี ไม่ค่อยรักภรรยา

2. ชอบเป็นประธาน ชอบเป็นผู้นำ ชอบเป็นฮีโร่3. วัยเด็กอาจไม่ได้รับความอบอุ่นจากบิดามารดา เช่น บิดามารดาไม่รัก หรือบิดากับมารดาแยกทางกันตั้งแต่วัยเด็ก พี่ๆ น้องๆ ไม่รัก ไม่ค่อยได้รับความประทับในที่ดีจากครอบครัวในวัยเด็ก4. อดีตคือเป็นนักต่อสู้ๆ อดทน สร้างตัวด้วยลำแข้ง กล้าผจญภัย เข้มแข็ง สามารถสร้างตัวจากเลขศูนย์จนได้ดี ชีวิต ส่วนมากมักก้าวหน้ากว่าคนอื่นในรุ่นเดียวกัน

@ เซ็นนามสกุลใหญ่กว่าชื่อ

ในวิชาลายเซ็น นามสกุล คือ สามี ภรรยา วงศ์ตระกูล เครื่องหมายการค้า ประวัติของตระกูล กงสี กิจการอันสืบต่อของบรรพบุรุษ

ดังนั้นคนที่เซ็นนามสกุลใหญ่กว่าชื่อจึงทำนายว่า1. ภาคภูมิใจในตระกูลของตนเอง2. ภาคภูมิใจเครื่องหมายการค้าของตระกูล3. รักสามี หรือภรรยามาก4. เทิดทูนคู่ของตนเอง5. ภาคภูมิใจครอบครัวของตนเอง รักครอบครัวมากกว่าตนเอง ครอบครัวมาอันดับหนึ่งของชีวิต6. เห็นแก่สังคมรอบข้างมากกว่าส่วนตัว เช่น รักเพื่อนบ้านเสมอรักตนเอง ครอบครัวมาอันดับหนึ่งของชีวิต7. เชิดชูตระกูลเป็นพิเศษ8. เป็นลูกกตัญญู รักบิดามากดา ประทับใจใจชีวิตวัยเด็ก ชีวิตวัยเด็กอบอุ่น รักพี่น้องสายเลือดเดียวกัน ได้ดีแล้วสนับสนุนพี่ๆ น้องๆ สนับสนุนเพื่อนฝูง บริวาร-ลูกน้อง9. รักลูกมาก เสียสละเพื่อลูก ทำงานหนักเพื่อลูก ข้อเสีย บางครั้งการเซ็นนามสกุลใหญ่กว่าชื่อ อาจเป็นคนหลงสามีหรือหลงภรรยามากไป เชิดสามีหรือเชิดภรรยามากเกินไปจนเกินงาม

@ เซ็นชื่อและนามสกุลต่อเนื่องกัน หรือห่างกันเล็กน้อยทำนายว่า

1. รักทั้งตนเองและครอบครัว

2. มีวิถีชีวิตที่ลงตัวกันดีทั้งภายนอกบ้านและภายในบ้านคือสังคมภายนอกก็ต้อนรับ ได้รับการยกย่อง สังคมภายในบ้านหรือครอบครัวเทิดทูน

3. ตนเองก็เด่น วงศ์ตระกูลก็เด่น เช่นบางคนเป็นประธานบริษัทของวงศ์ตระกูลที่สืบเชื้อสายมาเก่าแก่ พอมาถึงรุ่นของเขา เขาก็มีความสามารถนำพากิจการของวงศ์ตระกูลให้เจริญรุ่งเรืองจนติดระดับชาติหรือระดับโลก

4. บทบาทในชีวิตจริงสมดุลและลงตัวดีระหว่างบทบาทของตนเองและบทบาทของสังคม ชีวิตส่วนมากเรียบง่าย สมถะไม่ค่อยคุยโม้โอ้อวด ไม่อวดตัวเอง เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งของสังคมของเมือง ของชุมชน ของสาธารณชน ของประเทศ ของครอบครัว วงศ์ตระกูล ส่วนมากเป็นคนมีอุดมคติ มีอุดมการณ์ ชีวิตมั่นคงมาตรฐาน ไม่ค่อยยุ่งเหยิง