ทำแล้วชีวิตดีขึ้น!! บทขอขมากรรมและคำสาปแช่ง

วิธีสวด บทขอขมากรรม นี้ ให้อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

อุกาสะ อัจจะโยโนภันเต อัจจะขมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห ยะถาอะกุศเลเยมะ ยังกะรัมหา เอวังภันเต อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ

ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอขมากรรม ที่ได้กระทำความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำผิด พูดผิด คิดผิด ด้วยกายวาจาใจ เคยลบหลู่พระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ สมมุติสงฆ์ พระโพธิสัตว์ ลบหลู่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน ลบหลู่เทพทรง องค์เทพ และองค์พรหมทั้งหลาย ลบหลู่พระธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ

พระเพลิงพระพายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุ

ในแสนโกฏจักรวาล ในอนันตจักรวาล

ไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปซุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น

ชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่น ยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคี

ชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่นเข้าใจผิด

ชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่า...คนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้

คนนี้จะต้องอย่างโน้น

ใจคิดคดทรยศหักหลังเพื่อนฝูง และผู้มีพระคุณทั้งหลาย บัดนี้ขาพเจ้าได้สำนึก ขอจงยกโทษ และอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญฯ