เคล็ดบูชาพระพุทธชินราช ตามตำรับเดิมของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เสริมสิริมงคล

วันนี้ผมจะขอนำเอาเคล็ด การบูชาพระพุทธชินราช ตามตำรับเดิมของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลกมมาบอกกัน โดย เคล็ดนี้ได้นำมาจากตำราพระเวท 108 ของท่านอาจารย์ อุรคินทร์ วิริยะบูรณะ ที่ท่านได้รวบรวมสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายเคล็ดต่างๆ มาบอกกันนะครับ

สำหรับเคล็ดไหว้พระพุทธชินราช จะใช้ไหว้กับพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก หรือองค์จำลองที่เราบูชาที่บ้านก็ได้นะครับ แต่ไม่สามารถนำไปกราบองค์จำลองที่วัดเบญจมบพิตรได้นะครับ (ในที่นี้จะขอกล่าวถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ)

สำหรับท่านใดที่จะประสงค์ขอพรพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลกนั้น สิ่งของที่จะไหว้มีดังนี้...

1.ดอกไม้ เป็นดอกบัวดีที่สุด

2.เทียนสีผึ้งแท้หนัก1บาท สองเล่ม

3.ธูปห้าดอก แทนพระพุทธเจ้า5พระองค์และคุณบิดามารดา

4.เครื่องบูชา หากจะบนบานศาลกล่าวให้ใช้ไข่ต้ม กี่ฟองก็ได้ตามศรัทธา

 

เมื่อจัดเครื่องบูชาแล้ว กลางคืนก่อนไปที่วัด ให้ตั้งจิต กราบระลึกถึงพระคุณบุพการี และเมื่อไปที่วัด ให้จัดไข่ต้มใส่ถาดปอกเปลือก1ฟอง แล้วนำเอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบองค์พระพุทธชินราชจำลอง หน้าพระอุโบสถ แล้วจุดธูปทั้งห้าดอก กล่าวคำบุชาพระรัตนตรัย และขอขอมาพระรัตนตรัย ก่อน แล้วกล่าวพระคาถานี้

อธิฐกาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสาวา ชินะราชาพุทธะรูปัง สิริธัมมะติปิ ฏะกะ ราเชนะ กะตัง นะมามิหัง ว่าภาษาบาลีดังนี้3หน

แล้วกล่าวขอพรว่า ข้าพเจ้า ชื่อตัวเรา นามสกุล ข้าพเจ้าชื่อ ขอนอบน้อมมาพึ่งพระพุทธบารมี แห่งองค์พระพุทธชินราชที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเจ้าศรีธรรมปิฏก ได้ทรงสร้างโดยพระอินทราเทวราช ได้มาเป็นผู้หล่อ สร้างไว้ด้วยกาย วาจา และใจ ข้าพเจ้าได้จัดแต่เครื่องบูชาแด่องค์พระพุทธชินราช แล้วณบัดนี้

ด้วยอานิสงส์แห่งการศรัทธาต่อองค์พระพุทธชินราช ขอจงได้ (อธิษฐานตามปรารถนา)เมื่อานเสร็จธูปแล้วนำเอาดอกไม้ไปไหว้ข้างในพระอุโบสถ อีกครั้งแล้วกล่าว คาถาข้างต้นอีก3จบ เป็นอันเสร็จพิธี ข้าวของไม่ต้องเอากลับให้ไว้เป็นทาน แล้วให้ปักที่กระถาง

และมีเคล็ดอีกอย่างคือเมื่อได้กราบพระพุทธชินราชแล้วให้มาทำบุญตีระนาดเอกหน้าโบสถ์ โดยบริจาคตามศรัทธา เป็นเคล็ดทำให้เราโด่งดัง