จัดอันดับนิสัยทางการเงินของคนทั้ง 12 ราศี

อันดับ 1 ราศีกันย์ 17 กันยา - 16 ตุลา (Virgo The Virgin)

คนราศีกันย์รู้จักคุณค่าของเงิน มีความสามารถในการจัดการเรื่องเงิน และวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินอย่างรอบคอบ การใช้เงินของชาวราศีกันย์จึงเป็นไปในแบบนักธุรกิจนั่นคือ เมื่อเสียไปต้องได้รับกลับคืนมามากกว่าที่เสีย

คอยมองหาช่องทางต่างๆเพื่อที่จะทำให้เงินของเขาเพิ่มพูนมากขึ้น ด้วยการลงทุนต่างๆ ดังนั้น ชาวราศีกันย์จึงมักมีฐานะการเงินดีอยู่เสมอ ดังนั้นหากจะมีเรื่องที่ทำให้ลำบากก็คือ การผิดพลาดจากการนำเงินไปลงทุน

อันดับ 2 ราศีพฤษภ 15 พฤษภา - 14 มิถุนา (Taunus The Bull)

มีความขยัน อดทน ค่อยๆสร้างฐานะของตัวเองขึ้นมาอย่างช้า แต่มั่นคง เก็บสะสมเงินเพื่อสร้างฐานะพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต มีความสามารถในการคิดวิธีการหมุนเงินเพื่อลงทุนและแสวงหาผลกำไรจากการหมุนเงินด้วยวิธีการต่างๆ

มีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นคนรักษาคำพูดในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน ปัญหาของชาวราศีนี้คือ มักจะใจอ่อนให้ความช่วยเหลือผู้อื่นทางด้านการเงินและมักจะต้องได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจอันเนื่องมาจากความไม่ซื่อสัตย์ของผู้อื่นในเรื่องการเงิน

อันดับ 3 ราศีพิจิก 17 พฤศจิกา - 15 ธันวา (Scorpio The Scorpion)

ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการหาเงินอย่างเต็มที่ เพราะ คนราศีนี้เข้าใจว่า เงินเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญมากเพียงใด

รู้จักใช้เงินตามความจำเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ มีทักษะที่ดีในการควบคุมรายรับ- รายจ่ายอย่างเป็นระเบียบ สามารถแสวงหาช่องทางในการหาเงินได้ดี ไม่ยอมใช้จ่ายเงินไปในทางที่ไร้ประโยชน์ แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยตรงที่ เป็นคนที่ใช้เงินเพื่อแสดงออกถึงฐานะอันมั่นคงและมั่งคั่ง

อันดับ 4 ราศีกรกฎ 16 กรกฎา - 16 สิงหา (Cancer The Crab)

เป็นคนรู้จักประหยัด รู้จักเก็บออมทรัพย์สิน มีความรอบคอบในการใช้จ่าย ถึงจะฟุ่มเฟือยบ้าง แต่ก็ไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัว ไม่แสดงหรือโอ้อวดให้คนอื่นรู้ว่าสถานภาพทางการเงินหรือความเป็นอยู่ของเขา มีความตั้งใจที่จะรวบรวมเงินเพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น แต่ก็มักจะมีอุปสรรคเนื่องจากมักจะได้รับการรบกวนจากญาติพี่น้องในเรื่องทางการเงิน และด้วยความใจอ่อน จึงทำให้ราศีนี้ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้

อันดับ 5 ราศีมีน 14 มีนา - 12 เมษา (Pisces The Fishes)

เรื่องการเงินสำหรับชาวราศีมีนแล้ว เป็นเรื่องที่วุ่นวายและสำคัญที่สุด ชาวราศีมีนมักจะครุ่นคิดในเรื่องเงินตลอดเวลา ความต้องการทางการเงินของชาวราศีมีนไม่ใช่เป็นเพราะว่าพวกเขาขาดแคลนแต่เป็นเพราะพวกเขาต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ดังนั้น เขาจะกลายเป็นคนฟุ่มเฟือนหากอยู่ในสังคมที่ฟุ่มเฟือย การจะประสบกับความสำเร็จในการเงินจะต้องกำจัดอุปสรรคที่มีปัจจัยมาจากความเกียจคร้านรวมทั้งการหาสิ่งฟุ่มเฟือยมาแสดงความหรูหราเท่านั้น

อันดับ 6 ราศีกุมภ์ 12 กุมภา - 13 มีนา (Aquarius The Water Bearer)

ชาวราศีกุมภ์มีความสามารถและไหวพริบในการหาเงิน แต่เป็นผู้ไม่มีโชคในการหาเงินด้วยวิธีลัด ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยยงโชคหรือการพนัน เงินทั้งหมดที่หามาได้จึงต้องมาจากนำพักนำแรงทั้งสิน ชาวราศีกุมภ์เป็นคนมีรสนิยมดี ดังนั้นเงินส่วนหนึ่งของพวกเขาจึงหมดไปกับใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าที่เป็นไปเพื่อสนองตอบรสนิยม นอกจากนั้นยังนิยมใช้จ่ายหมดไปกับเรื่องการแสวงหาความบันเทิง ความสุขสำราญทางใจ ทั้งการใช้ชีวิตในสังคมและการพบปะสังสรรค์

อันดับ 7 ราศีเมถุน 15 มิถุนา - 15 กรกฎา ((Gemini The Twins))

มีความรอบคอบในการบริหารและจัดการเรื่องเงิน สามารถเก็บออมเงินสำหรับใช้เมื่อถึงคราวจำเป็น แต่เมื่อไรก็ตามที่ได้พบเจอเพื่อนฝูง ก็จะใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยทันที ยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิง ความสนุกสนานจะยิ่งใช้เงินหมดไปอย่างรวดเร็ว จนลืมเรื่องการเก็บเงินไปเลยทีเดียว ดังนั้น ชาวราศีนี้จึงต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว ผนวกกับความมานะพากเพียรของตัวเอง จะนำพาให้สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินสำเร็จ

อันดับ 8 ราศีธนู 16 ธันวา - 13 มกรา (Sagittarius The Archer)

ไม่มีคำว่าโชคดีสำหรับราศีนี้ โอกาสในดีในเรื่องการเงินต้องเกิดมาจากมันสมองและความสามารถอย่างแท้จริงเท่านั้น มีความปรารถนาที่จะสร้างฐานะที่มั่งคั่งด้วยตนเอง มีความสามารถในการหาเงิน และชอบมองหาช่องทางที่จะรวยทางลัดอยู่เสมอๆ แต่ก็เป็นพวกที่ใช้เงินหมดไปกับเรื่องสนุกสนาน เรื่องท่องเที่ยว และหน้าใหญ่กับเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงเริงรมย์

อันดับ 9 ราศีตุลย์ 17 ตุลา - 16 พฤศจิกา (Libra The Balance)

ชาวราศีตุลย์มีวิถีการทำงานในลักษณะที่ว่า ตรากตรำทำงานหนักหาเงิน พอได้เงินมาแล้วก็ใช้จ่ายหมดไปอย่างรวดเร็ว มักจะเป็นแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยๆ เมื่อเงินเริ่มไม่พอใช้ จึงค่อยมามีวินัยในการใช้เงิน ฉะนั้น สิ่งที่ชาวราศีตุลย์ต้องตระหนักในเรื่องการเงินคือ วินัยในการควบคุมการใช้จ่ายเงินเพื่อตอบสนองความต้องการในการแสวงหาความสุข และความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต

อันดับ 10 ราศีเมษ 13 เมษา - 14 พฤษภา (Aries The Ram)

ชาวราศีเมษมักจะจับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัด แต่ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์โดนดูหมิ่น เหยียดหยาม เขาจะใช้เพื่อรักษาศักดิ์ศรี ขึ้นมาทันที เรียกว่า ทุ่มกันหมดตัวเลยทีเดียว และสืบเนื่องจากเป็นคนที่ถ้าอยากได้แล้วต้องทำให้ได้ จะทำให้เขากลายเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายทำทุกอย่างเพื่อความพอใจ ด้วยความคิดที่ว่า ขอใช้เงินให้มีความสุขให้มันคุ้มกับที่หามาได้ ผลสุดท้ายจึงลงเอยด้วยการไม่พอใช้จ่าย

อันดับ 11 ราศีสิงห์ 17 สิงหา - 16 กันยา (Leo The Lion)

ความกล้าได้กล้าเสีย ทุ่มเทเต็มที่ เป็นนิสัยของชาวราศีสิงห์ ด้วยนิสัยแบบนี้จึงชอบเสี่ยงลงทุนอยู่บ่อยครั้ง ทำให้สภาพทางการเงินผกผันอยู่บ่อยๆ พวกสิงห์ชอบแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนฝูง ดังนั้น จะมือเติบเป็นพิเศษเมื่อเข้าสังคมหรือมีเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่ก็ยังมีดีอยู่ที่เมื่อรู้ตัวว่าตัวเองกำลังขาดแคลนเมื่อใด ชาวราศีนี้ก็ทำงานอย่างหนักเพื่อชดใช้ในส่วนที่เสียไปดังนั้นเรื่องการเงินชาวราศีสิงห์จึงต้องปรับปรุงอย่างมาก

อันดับ 12 ราศีมังกร 14 มกรา - 11 กุมภา (Capricornus The Goat)

การเงินของชาวราศีมังกรมักพบอุปสรรค ต้องแก้ไขด้วยความอุตสาหะ อดทน และระมัดระวัง เงินที่ได้มามักมาจากการทำงานอย่างจริงจัง ทำงานเพื่อหาเงินโดยไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย เพราะ ตระหนักอยู่เสมอว่า หากอยากได้เงินมากขึ้นต้องทำงานให้มากขึ้น แต่ชาวราศีนี้มักไม่ค่อยมีทักษะในการหาเงินด้วยวิธีลัดหรือการหมุนเงินเลย ดังนั้น จึงควรใช้จ่ายเงินเท่าที่จำเป็น พยายามรักษาสมดุลการเงินไว้ให้ดี