เคล็ดลับวิธีการบูชาเทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและเงินทอง!!

ในสมัยโบราณมีคนจีน 3 คน ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงส่ง 3 ด้าน คนแรกรวยมาก คนที่สองเป็นข้าราชการ ส่วนคนที่สามเป็นผู้รู้จักดูแลสุขภาพ จึงทำให้เกิดเรื่องราวของ ฮก ลก ซิ่ว ขึ้น

คนที่หนึ่งร่ำรวยเหมือนบิล เกตต์ : เพราะตั้งใจทำมาหากิน ด้วยความเฉลียวฉลาดละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จนเจริญรุ่งเรืองผิดธรรมดา

คนที่สองเป็นข้าราชการ : ที่ตั้งใจรับใช้บ้านเมืองและประชาชน จนได้รับการปูนบำเหน็จแต่งตั้งเป็นมหาอำมาตย์ใหญ่เปี่ยมด้วยอำนาจ วาสนา

ส่วนคนสุดท้ายนั้นเป็นผู้ที่รู้จักดูแลสุขภาพจิต สุขภาพกาย :ทำให้มีอายุยืนกว่าคนทั่วไป แถมมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง

ชาวจีนจึงได้คิดปั้นรูปท่านทั้ง 3 ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นตัวแทนความสำเร็จในชีวิตทั้ง 3 ด้าน ไว้เตือนใจตน และมอบให้กับบุคคลที่รัก?ไว้เป็นที่ระลึกเตือนใจแต่ละคนให้ตั้งใจบริหารชีวิตตัวเองทั้ง 3 ด้านให้ดี คือ ต้องตั้งใจทำงานให้เจริญรุ่งเรือง หลังจากมีฐานะขึ้นมาแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะช่วยเหลือสังคม และควรหมั่นดูแลให้มีสุขภาพดี อารมณ์แจ่มใส ไม่ใช่มัวบ้าแต่งาน จนเสียสุขภาพหรือลืมให้เวลาสร้างความสุขในครอบครัว อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีทั้ง ฮก ลก ซิ่ว นั่นเอง

ฉะนั้นการตั้ง ฮก ลก ซิ่ว จึงเป็นเพียงกุศโลบายความเชื่อของคนจีนนั่นเองค่ะ ว่าตั้งแล้วทำให้เราสบายใจ เพื่อให้ทบทวน และ ระลึกถึงการใช้ชีวิตของเรา ซึ่งนอกจากจะใช้ประดับตกแต่งบ้านแล้วเราก็ต้องขยันทำงานด้วยนะคะ จึงจะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ