วิธีไหว้ขอพรพระพรหมให้สำเร็จผล

แท่น หรือ หิ้งบูชา ถ้าองค์เทวรูปมีขนาดใหญ่ ควรสร้างเป็นศาลอยู่นอกอาคาร แต่ถ้ามีขนาดไม่เกิด 1 ศอกสามารถประดิษฐานในบ้านได้ และเนื่องจากพระพรหมมี 4 พระพักต์ การจัดวางเทวรูปในบ้านจึงไม่ควรให้พระพักต์ใดพระพักต์หนึ่งหันไปชิดผนังมากเกินไป ควรเว้นระยะออกมาจากผนังพอสมควร ถ้าเป็นเทวาลัยหรือศาลนอกบ้าน จะต้องเป็นเทวาลัยที่เปิดออกทั้ง 4 ทิศ

โต๊ะหมู่บูชาและการทาสี ควรใช้ผ้า สีขาว สีเหลือง สีชมพู หรือสีอ่อนๆไม่ฉูดฉาดและห้ามใช้สีดำ

การกราบไหว้พระพรหม หากสถานที่กราบไหว้เป็นเทวาลัยขนาดใหญ่ ควรไหว้พระพรหมให้ครบทั้ง 4 พระพักตร์ เริ่มจากพระพักต์กลาง เดินวนไปตามเข็มนาฬิกา จนกลับมาที่เดิม

เครื่องบูชา เครื่องสังเวยต่างๆ

ดอกไม้ กลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกมะลิ ดาวเรือง ดอกบัว ดอกโมก กำยานและธูป ใช้จุดได้ทุกกลิ่น

อาหารที่ถวาย ควรเป็นขนมหวาน รสอ่อน ไม่ปรุงรสมากเกิน ไม่เค็มจัด ไม่ผสมสี เน้นธรรมชาติให้มากที่สุด

ผลไม้ ถวายได้ทุกชนิด แนะนำมะพร้าว สาลี่ ชมพู่ กล้วย

สามารถถวาย ธัญพืช เช่น ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวหุง เมล็ดถั่วต่างๆ งาขาว งาดำ ลูกเดือย เผือก มัน สมุนไพร เมล็ดพริกไทย ผักชี ใบกระเพรา พืชผักสดต่างๆ (ของทุกอย่างจะสุกหรือไม่สุกก็ได้ เช่น ผักสดก็ถวายได้ ผักต้มสุกก็ถวายได้) ห้ามถวายเนื้อสัตว์เด็ดขาด

บทสวดมนต์บูชาพระพรหม

ก่อนสวดบูชาพระพรหม ต้องสวดบูชาพระพิฆเนศก่อนทุกครั้ง ซึ่งเป็นกฎการไหว้เทพของศาสนาพราหมณ์ทุกนิกาย

บทสวดพระพรหม (เลือกสวดบทใดก็ได้)

โอม พรหมมายะ นะมะห์ (สี่จบ)

โอม ปะระเมศะ นะมัสสะการัม โองการะ นิสสะวะรัม

พรหมเรสะยัม ภูปัสสะวา วิษณู ไวยะทานะโมโทติลูกะปัม

ทะระมา ยิกยานัม ยะไวยะลา คะมุลัม

สะทานันตะระ วิมุสะตินัม

นะมัสเต นะมัสเต จะอะการัง ตะโถวาจะ

เอตามาตาระยัต ตะมันตะรามา

กัตถะนารัมลา จะสะระวะปะติตัม

สัมโภพะกะละ ทิวะทิยัม มะตัมยะ (หนึ่งจบ)

โอม จะตุระมุขายะ วิทมะเห

หัมษา รุทายะ ธีมะหิ

ตันโน พรหมมา ประโจทะยาต (หนึ่งจบ)

โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง

พรหมมาสะหะปะตินามะ

อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะปะทุมมังทิสะวา

นะโมพุทธายะ วันทะนังฯ

โอม พรหมมะเณ ยะนะมะ

โองการพินทุ นาถังอุปปันนาถัง

สุอาคะโต ปัญจะปะทุมมัง

พรหมมาสะหัมปะตินามัง ทิสสะวา นะโมพุทธายะ วันทานัง

โอม พระพรหมมา ปฏิพาหายะ

ทุติยัมปิ พระพรหมมา ปฏิพาหายะ

ตะติยัมปิ พระพรหมมา ปฏิพาหายะ

พรหมมาจิตตัง ปิยังมะมะ

นะชาลีติ นะมะพะทะ

นะมะอะอุ เมกะอะอุ

ปิโย เทวะ มะนุสสานัง ปิโย พรหมมา นะมุตตะมัง

ปิโย นาคะ สุปันณานัง ปินินทะริยัง นะมามิหัง

 

การกราบไหว้สักการะเทวรูปพระพรหม หากไม่แน่ใจว่าเป็น พระพรหมของฮินดู (ผู้สร้างโลก) หรือเป็น พระพรหมของพุทธศาสนา (ผู้ทรงพรหมวิหาร) แนะนำให้สวดบูชาทั้ง 2 คติเลย ซึ่งไม่เป็นการผิดบาป เนื่องจากการสักการะเทวรูปพรหมในคติหนึ่งแล้วระลึกไปถึงอีกคติหนึ่ง จะนำมาซึ่งสิริมงคลทั้ง 2 ศาสนา (พุทธ-พราหมณ์)

 

ไหว้พระพรหมใช้ธูปกี่ดอก

การบูชาพระพรหมทั้งสี่หน้า หรือสี่ทิศ แต่ละหน้า มีความหมายแตกต่างกันไป ถ้าท่านต้องการหรือประสงค์ในสิ่งใด อาจเลือกไปไหว้บูชา ในแต่ละตำแหน่ง ตามนี้ครับ

โดยปกติทั่วไป จะไหว้ที่ด้านหน้า ด้วยธูป 16 ดอก แล้วถวายดอกไม้หอม ขอพรจากท่าน ซึ่งทิศนี้ จะให้ขอเกี่ยวกับเรื่องการงาน การเรียน การสอบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สอบเข้าได้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

แล้วเดินไปทางขวามือ ไปที่ทิศที่สอง ใช้ธูป 36 ดอก ดอกไม้หอม ซึ่งทิศนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ให้ขายที่ได้ หรือทำโครงการสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จ ขอให้ซื้อบ้านและที่ดินได้ รถยนต์ รวมถึงหนี้สินจากการนี้ และ เงินหรือหนี้สิน ที่มีคนยืมไปแล้วไม่คืน

เดินไปทางขวามือ มาทิศที่สาม ใช้ธูป 39 ดอก ดอกไม้หอม ซึ่งทิศนี้จะให้ขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ คู่สัญญา หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต

เดินไปทางขวามือ มาทิศที่สี่ ทิศสุดท้าย ใช้ธูป 19 ดอก ดอกไม้หอม ซึ่งทิศนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ สิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญ การเสี่ยงโชค การขอกู้ยืมเงิน ขอออเดอร์สินค้า เรื่องของบุตร ใครยังไม่มีบุตรให้มาขอได้ จะมีโอกาสประสบผลสำเร็จ

ในส่วนสำคัญ ของบทความนี้ ขอให้เข้าใจและให้ความสำคัญกับตำแหน่งที่ตั้งศาล ควรหลีกเลี่ยงจากเสียงอึกทึกวุ่นวายต่างๆ และศาลพระพรหมจะแตกต่างจาก การตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ตรงที่ด้านหลังของศาลไม่ต้องมีพนักพิง ให้เปิดโล่งทั้งสี่ทิศตามภาพ เพราะแต่ละทิศมีความหมายและการบูชาขอพรที่แตกต่างกัน

และความเหมาะสมในการตั้งศาลกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ไม่เหมาะกับบ้านพักอาศัยเฉพาะบุคคล แต่ถ้าเป็นทั้งโครงการของหมู่บ้าน หรืออาคารคอนโดมิเนียม ก็ยังเหมาะสม เพราะจะได้มีผู้คนมากราบไหว้บูชามากๆ ซึ่งก็จะยิ่งเป็นการเสริมบารมีท่านนั่นเอง

การกราบไหว้พระพรหม ความเชื่อแต่ละทิศ

ทิศเหนือ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง อาชีพ หน้าที่การงาน

ทิศใต้ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง เกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง

ทิศตะวันตก บูชาเพื่อขอพรเรื่อง อนาคต

ทิศตะวันออก บูชาเพื่อขอพรเรื่อง ครอบครัว