การเลือกที่ดินเปล่าให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

ยุคสมัยที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังเจริญ บุคคลที่มีฐานะการเงินดีบางคนมีเงินเก็บออมมาจะซื้อที่ดินไว้เกร็งกำไรระยะยาว ที่ดินที่ซื้อแปลงใหญ่บ้างเล็กบ้างที่ต่างจังหวัดเพราะราคาไม่แพงมาก จนกระทั่งมีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ และแล้วมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมากมายเพราะผลแห่งการขายที่ดินที่ซื้อไว้ แล้วลักษณะฮวงจุ้ยที่ดินที่ควรจะซื้อไว้ควรเป็นอย่างไร บทความนี้จะแนะนำคร่าว ๆ แต่รับรองว่าซื้อไว้แล้วเป็นเศรษฐีใหม่แบบพริบตา

ลักษณะที่ดินไม่เว้าแหว่งเพราะ ที่ดินมีการเว้าคือจะทำให้ลักษณะฮวงจุ้ยที่ดินที่มีเหตุให้เสียทรัพย์ เกิดการเจ็บป่วย ความจริงการเว้า ทำให้การสร้างสิ่งปลูกสร้างไม่สะดวกการวางแปลนปลูกสร้างจำกัด ลักษณะที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือลักษณะฮวงจุ้ยที่ดี เพราะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือสัญลักษณ์ธาตุกำเนิดทอง สะดวกการวางแปลนปลูกสร้างอาคาร

ที่ดินที่จะซื้อมีระดับต่ำกว่าพื้นที่รอบข้าง คือลักษณะฮวงจุ้ยที่ดินที่ดี เพราะจะได้รับพลังซี่ไหลเวียนจากที่ดินรอบข้าง การไหลเวียนที่ว่าซินแสบางท่านจะเปรียบไว้กับการเคลื่อนไหวมังกร อาจเป็นแม่น้ำ เส้นทางจราจรหลัก ไม่เป็นที่ดินปิดตายแต่ความเป็นจริงที่ดินควรจะสูงเกินกว่าระดับน้ำที่จะท่วมเป็นการดีที่สุด

เป็นแนวราบเสมอกันไม่สูง ๆ ต่ำ ๆ เพราะเกิดการไหลเวียนติดขัด เงินทองไม่เข้ามา ควรมีแหล่งน้ำที่ไม่ลึกมาก ดินควรเป็นดินร่วนปนทราย จะมีโชคลาภคือลักษณะฮวงจุ้ยที่ดินที่ดี เป็นที่ดินที่มีภูเขาสูงไม่ควรเป็นช่องเขาขาดเพราะคือลักษณะฮวงจุ้ยที่ดินที่ไม่ดีเป็นทางผ่านของภูตผี วิญญาณร้าย มีแรงลมผ่านช่องเขามากจนเกินไป

การวางตัวพื้นที่ด้านกว้างที่ดินควรอยู่แนวเหนือใต้เพราะรับอิทธิพลจากเส้นแรงแม่เหล็กโลก พื้นผิวโลกมีสนามแม่เหล็กที่ประกอบไปด้วยเส้นแรงแม่เหล็กโลกกระจายไปทั่วแนวเหนือใต้ จะมีคลื่นแม่เหล็กที่แผ่กระจายออกไปทั่วซึ่งตัวคนเราไม่มีความรู้สึกอาจเพราะมีปริมาณที่น้อยมากจนเราไม่รู้สึกตัว ซึ่งเราจะได้รับอิทธิพลมากน้อยขึ้นอยู่กับทิศการวางตัวที่ดินในสมัยโบราณได้คิดค้นเข็มทิศเพื่อใช้ในการหาตำแหน่งที่มีคลื่นแม่เหล็กแผ่กระจายมากทั้งนี้เพื่อปรับความเข้มให้สมดุล และมีความลงตัวของสิ่งปลูกสร้างกับผู้อยู่อาศัย

ราคาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่ำการซื้อที่ดินไว้ขายต่อเป็นทางเลือกที่ดี ก่อนตัดสินใจซื้อควรปรึกษาซินแสเพื่อลักษณะฮวงจุ้ยที่ดินที่น่าซื้อไว้ขายต่อ