คาถาขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองภัยต่างๆกับตัวเราและครอบครัว!!

คาถาบทสวด ถือเป็นสิ่งที่หลายคนใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยก็มีคาถาอยู่หลายๆบทที่นิยมท่องกัน ซึ่งในวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งคาคา ขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อจะไปไหนมาไหนจะได้ปลอดภัยมาฝากกัน มาดูกันเลยว่าต้องท่องว่าอย่างไร

พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม เล่าว่าให้สวดบท คาถา

" เมตตัญจะสัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง"

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) แนะให้สวดภาวนาเวลาขับรถทำให้ปลอดภัย

โดยคาถานี้ได้มีเรื่องเล่าว่ามี  500 รูป กราบทูลลาพระพุทธองค์ไปปฏิบัติธรรมในป่าใหญ่ และได้พบเจอกับรุกขเทวดาที่ปลอมเป็นผีมาหลอก จึงพากันกลับมาสู่สำนักพระศาสดา

แต่พระองค์ตรัสบอกให้กลับไปที่ป่านั้นใหม่ว่า แล้วก็ตรัสกรณียเมตตสูตรให้ฟัง

เมื่อเหล่าภิกษุกลับไปที่เดิมพอสวดบทนี้นับแต่เริ่มไปถึงเท่านั้น พลันรุกขเทวดาเจ้าที่กลับมีไมตรีจิตให้การต้อนรับ ช่วยอารักขาแก่ภิกษุเหล่านั้นให้บำเพ็ญเพียรโดยสะดวกจนบรรลุมรรคผลนิพพาน ด้วยกันทุกรูป นี่จึงเป็นที่มาของบทสวดบทนี้

สุดท้ายเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายอะไร หากจะต้องเดินทางไกล ไปต่างถิ่นต่างแดน ก็ยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้ท่านคุ้มครองให้เราปลอดภัย หรือท่องไว้เพื่อเตือนตัวเวลาขับรถ ก็จะได้ไม่ประมาท เดินทางสู่ที่หมายด้วยสวัสดิภาพ