คําสาบาน วิธีถอนคําสาบาน วิธีขอขมาจากการลืมคำสาบาน

เคยไปสาบานกับใครไว้บ้างหรือเปล่า วันนี้ขอแนะนำวิธีถอนคําสาบาน และวิธีขอขมาจากการลืมคำสาบานไว้กับใคร

วิธีถอนคําสาบาน และพิธีการขอขมาจากการลืมคำสาบานไว้กับใครไว้ "เมื่อคนเรามีสัญญากับใครไว้ จิตจะผูกมัดรัดเกี่ยว หรือ การบนบานศาลกล่าว ถ้าเราลืมเราจะทำอย่างไร สุดท้ายมีบทสรุป เป็นพิธีการดังนี้ แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำด้วยดวงจิตที่คิดปลงแล้ว และเข้าใจแล้วว่าเรานั้นติดสิ่งนี้อยู่ภายในใจ ไม่ใช่ไปทำเพราะความกลัว หรือ เพราะไปทำบาปมา หรือ เพราะต้องการหนีบาป ซึ่งจะไม่สามารถแก้ได้ และนี่คือองค์ ประกอบที่จะกระทำให้ท่านนั้นหลุดจากบ่วงกรรมที่เป็นความทุกข์ในใจ จงปฏิบัติ แล้วจะเกิดผลดี"