ความหมาย ฝันว่าฟันหัก ฟันแตก ฟันร้าว แสดงว่าจะเกิดอะไรขึ้น?

ฟันหัก ฟันแตก ฟันร้าว บอกอะไรเราได้บ้างนะ! คนสมัยโบราณมีความเชื่อว่า หากใครก็ตามที่ฝันว่า ฟันหัก หรือ ฟันหลุด ท่านทำนายว่า คนผู้นั้นจะมีเหตุให้ต้องสูญ เสียบุคคลอันเป็นที่รัก

ถ้าหากฝันว่า ฟันบนหัก ทำนายว่าจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ข้างฝ่ายบิดาของตน และถ้าฝันว่า ฟันล่างหัก ทำนายว่าจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ข้างฝ่ายมารดา แต่ถ้าฝันว่ามี ฟันงอกขึ้นใหม่ ทำนายว่า จะมีคนอื่นมาขออาศัยในบ้าน ท่านว่าไม่ดีนักแล